350 câu trắc nghiệm Miễn dịch học có đáp án

350 câu trắc nghiệm Miễn dịch học có đáp án – Phần 14

  • 267 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

BẮT ĐẦU LÀM BÀI

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Bản chất của phản ứng kháng nguyên kết hợp với kháng thể (KN-KT):

Xem đáp án

B là đáp án đúng


Câu 2:

Kỹ thuật có độ nhạy và độ chính xác nhất in vitro hiên nay là:

Xem đáp án

D là đáp án đúng


Câu 3:

Phương thức MD bẩm sinh chính chống lại vi sinh vật ngoại bào:

Xem đáp án

C là đáp án đúng


Câu 4:

Phương thức đáp ứng có hiệu quả hơn cả chống vi sinh vật nội bào:

Xem đáp án

A là đáp án đúng


Câu 5:

Tế bào hoặc phân tử có vai trò chính chống virus:

Xem đáp án

D là đáp án đúng


Câu 6:

Kháng thể chính tham gia trong quá mẫn typ I:

Xem đáp án

C là đáp án đúng


Câu 7:

Tế bào đóng vai trò chính trong quá mẫn typ I:

Xem đáp án

D là đáp án đúng


Câu 8:

Hoạt chất sinh học đóng vai trò chính trong quá mẫn typ I:

Xem đáp án

D là đáp án đúng


Câu 9:

Đặc điểm bệnh Atopi (dị ứng):

Xem đáp án

D là đáp án đúng


Câu 10:

Bệnh trầm trọng của quá mẫn typ II:

Xem đáp án

A là đáp án đúng


Câu 11:

Cơ chế quá mẫn typ III:

Xem đáp án

D là đáp án đúng


Câu 12:

Bệnh thường gặp trong quá mẫn typ III:

Xem đáp án

D là đáp án đúng


Câu 13:

Vấn đề hiện đang gây khó khăn cho Y học do quá mẫn typ IV:

Xem đáp án

C là đáp án đúng


Câu 14:

Bệnh lý thường gặp ở trẻ bị thiểu năng MD dòng T đơn thuần:

Xem đáp án

D là đáp án đúng


Câu 15:

Bệnh có tính gây lo ngại cho cộng đồng do thiểu năng MD thứ phát:

Xem đáp án

A là đáp án đúng


Câu 16:

Giai đoạn chính đẻ lây nhiễm của HIV khi xâm nhập cơ thể bị nhiễm:

Xem đáp án

D là đáp án đúng


Câu 17:

Cơ chế gây suy giảm MD khi bị nhiễm HIV

Xem đáp án

A là đáp án đúng


Câu 18:

Đặc điểm dòng lympho T trong hội chứng Di George:

Xem đáp án

D là đáp án đúng


Câu 19:

Cơ chế giảm số lượng TCD4 trong bệnh HIV/AIDS:

Xem đáp án

A là đáp án đúng


Câu 20:

Điểm giống nhau chính giữa bệnh tự miễn cơ quan và bệnh tự miễn hệ thống;

Xem đáp án

D là đáp án đúng


Câu 21:

Điểm khác nhau chính giữa bệnh tự miễn cơ quan và bệnh tự miễn hệ thống:

Xem đáp án

D là đáp án đúng


Câu 22:

Bệnh tự miễn cơ quan được phát hiện sơm nhất:

Xem đáp án

C là đáp án đúng


Câu 23:

Cách phòng bệnh tốt nhất của bệnh tan máu do bất đồng Rh giữa mẹ và con:

Xem đáp án

A là đáp án đúng


Câu 24:

Bệnh tự miễn hệ thống thường gặp trong lâm sàng:

Xem đáp án

D là đáp án đúng


Câu 25:

Sốc phản vệ có đặc điểm gì?

Xem đáp án

D là đáp án đúng


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương