Bài giải Toán lớp 4 Nhân với các số có ba chữ số (Tiếp theo) 2023

Bài giải Toán lớp 4 Nhân với các số có ba chữ số (Tiếp theo)

Lời giải Toán lớp 4 Nhân với 3 chữ số (Tiếp theo)

Bài 1 (trang 73 SGK Toán 4): Tính rồi tính:

a) 523 x 305;

b) 308×563;

c) 1309 × 202

Câu trả lời:

Câu trả lời:

a) 159.515

b) 173.404

c) 264.418

Bài 2 (trang 73 SGK Toán 4): Viết đúng D, viết sai SẼ

Bài giải Toán lớp 4 So sánh với ba vòng sau - Bài giải Toán lớp 4 Nhân với số có 3 chữ số (Tiếp theo)

Câu trả lời:

Trong ô đầu tiên, viết NÊN

Trong hộp thứ hai, viết NÊN

Ô thứ ba ghi màu ĐỎ

Bài 3 (trang 73 SGK Toán 4): Trung bình mỗi con gà mái đẻ ăn 104 g thức ăn / ngày. Trại gà đi bộ cần bao nhiêu kg thức ăn cho 375 con gà máu trong 10 ngày?

Câu trả lời:

Lượng thức ăn mà trang trại cần mỗi ngày là:

104 x 375 = 39000 (g)

39000g = 39kg

Lượng thức ăn mà trang trại cần trong 10 ngày là:

39 x 10 = 390 (kg)

Đáp số 390 kg

Xem thêm: Ôn tập các bài Giải Toán lớp 4 về Đại lượng (tiếp theo) trang 172

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.