Bài giải Toán lớp 4 Nhân với các số có ba chữ số 2023

Bài giải Toán lớp 4 Nhân với các số có ba chữ số

Giải toán lớp 4 Phép nhân với số có ba chữ số

Bài 1 (trang 73 SGK Toán 4): Xác định rồi tính:

a) 248×321;

b) 1163×125;

c) 3124×213.

Câu trả lời:

Câu trả lời:

a) 79,608

b) 145.375

c) 665,412

Bài 2 (trang 73 SGK Toán 4): Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

Bài toán lớp 4 về các số có ba chữ số - Giải toán lớp 4 Nhân với số có ba chữ số

Câu trả lời:

Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 - Giải Toán lớp 4 Nhân với số có ba chữ số

Bài 3 (trang 73 SGK Toán 4): Tìm diện tích mảnh vườn hình vuông có cạnh 125m

Câu trả lời:

Diện tích của khu vườn là:

125 x 125 = 15625 (m2)

Đáp số: 15625 (m2)

Xem thêm: Giải toán lớp 4 Tập vẽ hình chữ nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.