Bài giảng Tiếng Anh lớp 3 2023

Bài giảng Tiếng Anh lớp 3

Phần 1: Bạn bè

Unit 1: Hello (Bài 1: Xin chào)


Bài 2: Tên bạn là gì? (Bài học 2: Tên bạn là gì?)


Unit 3: Đây là Minnie. (Bài 3: Đây là Minnie)


Unit 4: How old are you? (Bài 4: Bạn bao nhiêu tuổi?)


Bài 5: Họ có phải là bạn của bạn không? (Bài học 5: Họ có phải là bạn của bạn không?)


PHẦN 2: TRƯỜNG

Bài 6: Đứng dậy! (Bài 6: Đứng dậy!)


Unit 7: Đây là trường học của tôi. (Bài học 7: Đó là trường học của tôi.)


Unit 8: This is my pen. (Bài 8: Đây là cái bút của tôi)


Unit 9: What color is it? (Bài 9: Màu gì vậy?)


Bài 10: Bạn làm gì trong giờ nghỉ? (Bài học 10: Bạn làm gì khi nghỉ giải lao?)


PHẦN 3: GIA ĐÌNH

Unit 11: Đây là gia đình của tôi. (Bài 11: Đây là gia đình của tôi)


Bài 12: Đây là nhà của tôi. (Bài 12: Đây là nhà của tôi)


Unit 13: Where is my book? (Bài 13: Sách của tôi ở đâu?)


Bài 14: Có áp phích trong phòng không? (Bài 14: Có áp phích trong phòng không?)


Unit 15: Do you have toys? (Bài 15: Bạn có đồ chơi không?)


PHẦN 4: THẾ GIỚI VỀ BẠN

Bài 16: Bạn có vật nuôi không? (Bài học 16: Bạn có một con vật cưng?)


Unit 17: What toys do you like? (Bài 17: Bạn thích đồ chơi gì?)


Unit 18: What are you doing? (Bài 18: Bạn đang làm gì vậy?)


Unit 19: Họ đang ở trong công viên. (Bài học 19: Bạn đang ở trong công viên)


Unit 20: Where is Sapa? (Bài 20: Sapa ở đâu?)

Để lại bình luận Hủy trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.


Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.