Bài tập hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Võ Công Trường 2023

Bài tập hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Võ Công Trường

Tài liệu gồm 40 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Võ Công Trường, tuyển chọn các bài tập  trắc nghiệm và tự luận chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác (Toán 11 phần Đại số và Giải tích chương 1).

PHẦN 1. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
BÀI 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
DẠNG 1. TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
DẠNG 2. XÉT TÍNH CHẴN, LẺ CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
DẠNG 3. TÍNH TUẦN HOÀN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
DẠNG 4. XÉT TÍNH ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
DẠNG 5. TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
DẠNG 6. CÂU HỎI HỖN HỢP.
BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN.
DẠNG 1: PTLG CƠ BẢN (KHÔNG CẦN BIẾN ĐỔI).
DẠNG 2: PTLG CƠ BẢN (BIẾN ĐỔI, KHÔNG ĐIỀU KIỆN).
DẠNG 3: PTLG CƠ BẢN CÓ ĐIỀU KIỆN.
DẠNG 4: PTLG CƠ BẢN TRÊN KHOẢNG ĐOẠN.
DẠNG 5: PTLG CƠ BẢN CÓ THAM SỐ.
DẠNG 6: BIỂU DIỄN NGHIỆM TRÊN ĐTLG.
PHẦN 2. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
DẠNG 1: TÌM TẬP XÁC ĐỊNH.
DẠNG 2: TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT.
DẠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 ĐỐI VỚI 1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
DẠNG 4: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỐI VỚI SINU, COSU.
DẠNG 5: PHƯƠNG TRÌNH THUẦN NHẤT BẬC HAI ĐỐI VỚI SINU, COSU.
DẠNG 6: PHƯƠNG TRÌNH BIẾN ĐỔI.

Xem thêm: Hệ thống kiến thức và phương pháp giải Toán 11 – Võ Công Trường
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.