Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai 2023

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai

Tài liệu gồm 64 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe (giáo viên Toán trường THPT Nguyễn Tất Thành, tỉnh Gia Lai), tuyển chọn 10 đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2020 – 2021 có đáp án.

Mục lục bộ đề ôn thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Toán trường THPT Nguyễn Tất Thành – Gia Lai:
+ Đề thi thử số 1 – Mã đề 101 (Trang 01).
+ Đề thi thử số 2 – Mã đề 102 (Trang 7).
+ Đề thi thử số 3 – Mã đề 103 (Trang 13).
+ Đề thi thử số 4 – Mã đề 104 (Trang 20).
+ Đề thi thử số 5 – Mã đề 105 (Trang 26).
+ Đề thi thử số 6 – Mã đề 106 (Trang 32).
+ Đề thi thử số 7 – Mã đề 107 (Trang 39).
+ Đề thi thử số 8 – Mã đề 108 (Trang 46).
+ Đề thi thử số 9 – Mã đề 109 (Trang 53).
+ Đề thi thử số 10 – Mã đề 110 (Trang 59).