Chuyên đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân – Nguyễn Bảo Vương 2023

Chuyên đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân – Nguyễn Bảo Vương

Tài liệu gồm 315 trang, do thầy giáo Nguyễn Bảo Vương biên soạn, tóm tắt lý thuyết, phân số, hướng dẫn giải và chọn bài (tự luận + trắc nghiệm) về chuyên đề dãy số, phép cộng, cấp số nhân, hỗ trợ học sinh tự học chương trình Đại số và Giải tích 11 Chương 3.

BÀI 1. GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CHUYÊN SÂU.

+ Dạng toán. Áp dụng quy nạp toán học để chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức, phép chia hết và các tính chất hình học.

BÀI 2. DIỆN TÍCH CỦA CÁC DẤU SỐ.

+ Dạng Toán 1. Tìm số hạng của một dãy số.
+ + Bài tập 1. Cho dãy số (un): un = f (n) (với f (n) là một biểu thức của n). Tìm kiếm thuật ngữ tiếng Anh.
+ + Bài tập 2. Cho dãy số (un) cho bởi u1 = a và un + 1 = f (un) (với f (un) là một biểu thức của un). Tìm kiếm thuật ngữ tiếng Anh.
+ + Bài tập 3. Dãy số (un) cho bởi u1 = a, u2 = b, un + 2 = c.un + 1 + d.un + e. Tìm kiếm thuật ngữ tiếng Anh.
+ + Bài tập 4. Dãy số (un) cho bởi u1 = a, un + 1 = f ({n; un}). Trong đó f ({n; un}) là ký hiệu của biểu thức un + 1 được tính theo un và n. Tìm kiếm thuật ngữ tiếng Anh.
+ Dạng toán 2. Xác định công thức của dãy số (un).

BÀI 3. DÒNG SỐ TĂNG, GIẢM VÀ CHỌN DÒNG SỐ.

+ Dạng Toán 1. Xét sự tăng giảm của dãy số.
+ Dạng toán 2. Xét hạn chế của dãy số.

BÀI 4. CẤP CỘNG.

+ Dạng Toán 1. Chứng minh rằng dãy số (un) là một cấp số cộng.
+ Dạng toán 2. Tìm số hạng đầu, công của cấp số cộng, tìm số hạng thứ k của cấp số cộng, tính tổng k số hạng đầu tiên của cấp số cộng.

BÀI 5. MỘT SỐ.

+ Dạng Toán 1. Chứng minh rằng một dãy số là (un) cấp số nhân.
+ Dạng Toán 2. Tìm số hạng đầu tiên, bội của cấp số nhân, tìm số hạng thứ k của cấp số nhân, tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân.

BÀI 6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐÚNG VÀ KHÁC VỀ DÒNG SỐ, BẬC THÊM VÀ MỨC ĐA SỐ.

+ Dạng toán 1. Tính tổng của dãy số.
+ Dạng toán 2. Chứng minh đẳng thức bằng cách sử dụng các tính chất của cấp số cộng.
+ Dạng toán 3. Chứng minh đẳng thức bằng cách sử dụng các tính chất của số mũ.
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.