Chuyên đề nhận dạng đồ thị hàm số – Phạm Ngọc Tính 2023

Chuyên đề nhận dạng đồ thị hàm số – Phạm Ngọc Tính

Tài liệu gồm 19 trang, được sưu tầm và biên soạn bởi thầy giáo Phạm Ngọc Tính, phân dạng và tuyển chọn 92 bài tập trắc nghiệm chuyên đề nhận dạng đồ thị hàm số có đáp án (đáp án được đánh dấu màu đỏ), giúp học sinh học tốt chương trình Giải tích 12 chương 1 và ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.

Dạng 1. Nhận dạng đồ thị, bảng biến thiên.
Dạng 2. Xác định hệ số từ đồ thị.
Dạng 3. Đọc bảng biến thiên, đồ thị của hàm số y = f(x).
Dạng 4. Đồ thị hàm số có dấu giá trị tuyệt đối.
Dạng 5. Đọc đồ thị của hàm số y = f’(x).
Dạng 6. Dùng đồ thị để biện luận số nghiệm.
[ads]
Xem thêm:
+ Nhận dạng bảng biến thiên và đồ thị các hàm số
+ Bài tập trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số và một số bài toán liên quan – Cao Đình Tới