Đề KSCL lần 3 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc 2023

Đề KSCL lần 3 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Thứ Hai ngày 01 tháng 02 năm 2021, trường THPT Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán đối với học sinh lớp 12 năm học 2020 – 2021 lần thứ ba, kỳ thi nhằm rèn luyện kiến thức thường xuyên để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Đề KSCL lần 3 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc được biên soạn theo dạng đề trắc nghiệm, đề gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án mã đề 901.

Trích dẫn đề KSCL lần 3 Toán 12 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
+ Lớp 12A1 có 40 học sinh gồm 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh của lớp 12A1 sao cho trong 2 học sinh chọn ra có 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ?
+ Cho hình trụ có chiều cao bằng 5a, cắt hình trụ bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 3a được thiết diện có diện tích bằng 20a2. Thể tích của khối trụ bằng?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, SC. Điểm I là giao điểm của BM và AC. Tính tỷ số thể tích của hai khối chóp ANIB và S.ABCD.