Đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc 2023

Đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

Ngày … tháng 03 năm 2021, trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 lần 3 giai đoạn giữa học kì 2 năm học 2020 – 2021.

Đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc được biên soạn theo hình thức đề thi trắc nghiệm 100%, đề gồm 05 trang với 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Ma trận đề KSCL Toán 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:

TT Nội dung kiến thức Nhận biết  Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng
1 Hàm số 6 3 2 1 12
2 Mũ và logarit 3 2 1 1 7
3 Nguyên hàm 3 2 1 1 7
4 Khối đa diện 6 2 1 1 10
5 Khối tròn xoay 3 1 1 0 5
6 Phương trình lượng giác 1 1 1 0 3
7 Tổ hợp và xác suất 1 1 1 0 3
8 Tọa độ trong mặt phẳng 1 1 1 0 3
Tổng Tỉ lệ % mức độ nhận thức 48% 26% 18% 8% 100%

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG