Đề thi giải toán lớp 4 về tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó 2023

Đề thi giải toán lớp 4 về tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó

Đề thi giải toán lớp 4 về tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài 1 (trang 175 SGK Toán 4): Viết số đúng vào chỗ trống:

Giải toán lớp 4 về tìm hai số bằng biết tổng và cách hiểu của hai số - Ôn tập cách giải toán lớp 4 về tìm hai số bằng biết tổng và hiệu của hai số đó

Câu trả lời:

Giải toán lớp 4 về tìm hai số bằng biết tổng và cách hiểu của hai số 1 - Ôn tập cách giải toán lớp 4 về tìm hai số bằng biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài 2 (trang 175 SGK Toán 4): Hai đội trồng được 1375 cây. Đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ hai 286 cái. Mỗi đội đã trồng cây chưa?

Câu trả lời:

Hướng dẫn: Csc các bước giải quyết:

– Vẽ bản đồ

– Tìm số cây của mỗi đội

Đội đầu tiên trồng là:

(1375 + 285): 2 = 830 (cây)

Đội trồng thứ hai là:

830 – 285 = 545 (cây)

Trả lời: Đội 1: 830 cây

Đội 2: 545 cây.

Bài 3 (trang 175 SGK Toán 4): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 530 m, chiều rộng và chiều dài là 47 m. Tính diện tích của lô đất lớn.

Câu trả lời:

Hướng dẫn: Các bước giải:

Tìm nửa chu vi.

Vẽ bản đồ.

Tìm chiều rộng, chiều dài

Khu vực.

Một nửa chu vi mảnh đất là

530: 2 = 265 (m)

Chiều rộng của trường là:

(265-47): 2 = 109 (h)

Chiều dài của trường là:

109 + 47 = 156 (m)

Diện tích khu đất là:

156 × 109 = 17004 (tháng2)

Đáp số: 17,004m2.

Bài 4 (trang 175 SGK Toán 4): Trung bình cộng của hai số là 135. Biết rằng một trong hai số là 246. Tìm số kia.

Câu trả lời:

Hướng dẫn: Các bước giải:

Tìm tổng của hai số.

Tìm số chưa biết.

Tổng của hai số này là:

135 × 2 = 270

Xem thêm: Sách bài tập Giải Toán lớp 4 Trang 48

Số cần tìm là:

270 – 246 = 24

Trả lời: 24

Bài 5 (trang 175 SGK Toán 4): Tìm hai số có tổng bằng số lớn nhất có ba chữ số và hiệu của chúng bằng số lớn nhất có hai chữ số.

Câu trả lời:

Hướng dẫn: Các bước giải: – tìm tổng của hai số.

– Tìm hiệu của hai số.

– Vẽ bản đồ.

– Tìm mọi số

Giá

Số lớn nhất có ba chữ số là 999. Vậy tổng của hai số là 999.

Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Vì hiệu của hai số đó là 99.

Số bé là: (999 – 99): 2 = 450

Số lớn nhất là: 450 + 99 = 549

Đáp số: số lớn: 549

Số trẻ sơ sinh: 450

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.