Đề thi giải toán lớp 5 về số đo thời gian 2023

Đề thi giải toán lớp 5 về số đo thời gian

Đề thi giải toán lớp 5 về số đo thời gian

Bài 1 (trang 156 SGK Toán 5): Viết số đúng vào chỗ chấm:

a) 1 thế kỷ =… năm

1 năm =… tháng

Một năm không nhuận có… ngày

1 năm nhuận có… ngày

1 tháng có… (hoặc…) ngày

Tháng Hai có… hoặc… ngày.

b) 1 tuần kể từ ngày…

1 ngày =… giờ

1 giờ =… phút

1 phút =… giây

Câu trả lời:

a) 1 thế kỷ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

Một năm không nhuận có 365 ngày.

1 năm nhuận có 366 ngày

1 tháng có 30 (hoặc 31) ngày

Tháng hai có 28 hoặc 29 ngày.

b) 1 tuần đến 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

Bài 2 (trang 156 SGK Toán 5): Viết số đúng vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng =… tháng

1 giờ 5 phút =… phút

3 phút 40 giây =… giây

2 ngày 2 giờ =… giờ

b) 28 tháng =… năm… .tháng

144 phút =… giờ… phút

150 giây =… phút… giây

54 giờ =… ngày… giờ

c) 60 phút =… giờ

30 phút =… giờ = 0,… giờ

45 phút =… giờ = 0,… giờ

6 phút =… giờ =… 0… giờ

15 phút =… giờ = 0,… giờ

12 phút =… giờ = 0,… giờ

1h30 =… giờ

3 giờ 15 phút =… giờ

90 phút =… giờ

2 giờ 12 phút =… giờ

d) 60 giây =… phút

30 giây =… phút = 0.… phút

90 giây =… phút

2 phút 45 giây =… .phút

1 phút 30 giây =… phút

1 phút 6 giây =… phút

Câu trả lời:

a) 2 năm 6 tháng = 30 tháng

1 giờ 5 phút = 65 phút

3 phút 40 giây = 220 giây

2 ngày 2 giờ = 50 giờ

b) 28 tháng = 2 năm 4 tháng

144 phút = 2 giờ 24 phút

150 giây = 2 phút 30 giây

54 giờ = 2 ngày 6 giờ

c) 60 phút = 1 giờ

30 phút = giờ = 0,05 giờ

45 phút = giờ = 0,75 giờ

Xem thêm: Giải toán lớp 5 Chia số đo thời gian cho một số

6 phút = giờ = 0,1 giờ

15 phút = giờ = 0,25 giờ

12 phút = giờ = 0,2 giờ

1h30 = 1h30

3 giờ 15 phút = giờ

90 phút = 1,5 giờ

2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

d) 60 giây = 1 phút

30 giây = 0,5 phút

90 giây = 1,5 phút

2 phút 45 giây = 2,75 phút

1 phút 30 giây = 1,5 phút

1 phút 6 giây = 1,5 phút

Bài 3 (trang 157 SGK Toán 5) Đồng hồ nào chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút?

Câu trả lời:

Theo thứ tự hiển thị trong hình ảnh của sách hướng dẫn, chúng ta có:

10 giờ;

6 giờ 5 phút;

10 giờ đến 17 phút (hoặc 9:43 phút);

1 giờ 12 phút

Bài 4 (trang 157 SGK Toán 5) Chọn một chữ cái có câu trả lời đúng:

Một ô tô dự định đi quãng đường 300 km. Ô tô chạy với vận tốc 60km / h và đã đi được 1h30. Ô tô còn phải đi thêm bao nhiêu km nữa?

Quãng đường ô tô đi được là:

A. 135 km.

B. 210 km.

C. 150 km.

D 240km.

Câu trả lời:

Suy ngẫm: 1h30 = 1h30

Xe đã đi: 60 x 1,5 = 90 (km)

Ô tô vẫn phải lái: 300 – 90 = 210 (km)

Vòng kết nối BẬT