Sáng 8/7, thí sinh thi môn Hóa học hình thức trắc nghiệm, thời gian 50 phút, bắt đầu từ 8h30. Cập nhật sớm nhất đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đề môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2022

Đề thi môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2022 chính thức của Bộ GD-ĐT được cập nhật nhanh và chính xác nhất trên Kênh tuyển sinh

Thí sinh thi một trong hai bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội (150 phút), sáng 8/7.

– Chiều 8/7, thí sinh thi môn Ngoại ngữ (60 phút).

Thí sinh thi môn Hóa học hình thức trắc nghiệm sáng 8/7, thời gian 50 phút, bắt đầu từ 8h30.

Theo Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Nội dung thi vẫn nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12.

Đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 - Ảnh 1

Đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 - Ảnh 2

Đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 - Ảnh 3

Đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 - Ảnh 4

Đề thi môn môn Hóa học tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022

Bài tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Bài tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp sẽ có thời gian làm bài 50 phút.

Bên cạnh những quy định như khi làm bài thi môn Toán, với đặc thù bài thi tổ hợp, thí sinh cần lưu ý thêm: Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi. Nếu không cùng mã đề thi, thí sinh phải báo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi; phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung.

Thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo lịch thi trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm. Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của thí sinh trong buổi thi bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi mới thu phiếu trả lời trắc nghiệm.

> Đề môn Địa lý thi tốt nghiệp THPT 2022

> Đề và gợi ý đáp án môn Vật lý 2022

Theo Thể Thao & Văn Hóa