Đề trắc nghiệm Toán 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Hồng Phong – TP HCM 2023

Đề trắc nghiệm Toán 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Hồng Phong – TP HCM

Thứ Bảy ngày 13 tháng 03 năm 2021, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi ngoại khóa trắc nghiệm môn Toán 12 năm học 2020 – 2021 lần thứ nhất; kỳ thi nhằm giúp học sinh lớp 12 rèn luyện, để hướng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Đề trắc nghiệm Toán 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Hồng Phong – TP HCM gồm 07 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề trắc nghiệm Toán 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường chuyên Lê Hồng Phong – TP HCM:
+ Hình vẽ dưới đây mô tả một ngọn núi có dạng hình nón. Nhà đầu tư du lịch dự định xây dựng một con đường nhằm phục vụ việc chuyên chở khách du lịch tham quan ngắm cảnh vòng quanh ngọn núi bắt đầu từ vị trí A và dừng ở vị trí B. Biết rằng người ta đã chọn xây dựng đường đi ngắn nhất vòng quanh núi từ A đến B, đoạn đường đầu là phần lên dốc từ A và đoạn sau sẽ xuống dốc đến B. Tính quãng đường xuống dốc khi đi từ A đến B.
+ Một mật mã HP là một dãy 10 kí tự gồm 3 chữ cái in hoa kề nhau (trong bảng chữ cái Tiếng Anh) và sau đó là 1 chữ số kê nhau (ví dụ: AAA0000000). Chọn ngẫu nhiên 1 mật mã HP. Gọi S là xác suất để mất mã được chọn không chứa chữ cái A hoặc không chứa chữ số 0. Khẳng định nào sau đây đúng?
+ Cho a là số thực dương và một đường thẳng song song với trục hoành cắt đồ thị các hàm số y = 4^x, y = a^x và trục tung lần lượt tại các điểm phân biệt M, N, A thỏa mãn AN = 2AM (hình vẽ dưới). Mệnh đề nào sau đây đúng?