Giải bài Luyện tập chung Toán lớp 1 trang 178 SGK

Giải bài Luyện tập chung Toán lớp 1 trang 178 SGK

Bài 1: Viết số:

Năm, mười chín, bảy mươi tư, chín, ba mươi sáu, sáu mươi chín, không, bốn mươi mốt, năm mươi lăm.

Bài 2: Tính toán:

một)

4 + 2 = 10 – 6 = 3 + 4 = 14 + 4 =

8 – 5 = 19 + 0 = 2 + 8 = 18 – 5 =

3 + 6 = 17 – 6 = 10 – 7 = 12 + 7 =

b)

Vở bài tập toán lớp 1 trang 178 - Giải toán lớp 1 phần luyện tập chung trang 178

Bài 3:

35… .42 90… .100 38… 30 + 8

87… 85 69… .60 46… 40 + 5

63… .36 50… .50 94… 90 + 5

Bài tập 3: Một tờ giấy dài 75 cm, em cắt đi 25 cm. Chiều dài của băng giấy còn lại là bao nhiêu – milimét?

Sự hòa tan:

Bài 1:

Các số đó là: 5, 19, 74, 9, 38, 69, 0, 41, 55.

Bài 2:

một)

4 + 2 = 6 10 – 6 = 4 3 + 4 = 7 14 + 4 = 18

8 – 5 = 3 19 + 0 = 19 2 + 8 = 10 18 – 5 = 13

Xem thêm: Giải bài tập toán lớp 1 về số 1, 2, 3, 4, 5

3 + 6 = 9 17 – 6 = 11 10 – 7 = 3 12 + 7 = 19

b)

Bài tập Toán lớp 1 trang 178 SGK Toán 1 - Lời giải Toán lớp 1 phần Luyện tập chung trang 178 SGK

Bài 3:

35 <42 90 <100 38 = 30 + 8

87> 85 69> 60 46> 40 + 5

63> 36 50 = 50 94 <90 + 5

Bài 4:

Số cm giấy còn lại chiều dài là:

75 – 25 = 50 (cm)

Đáp số: 50cm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *