Giải bài Luyện tập chung Toán lớp 1 trang 179 SGK

Giải bài Luyện tập chung Toán lớp 1 trang 179 SGK

Bài 1: Số?

Bài tập SGK Toán lớp 1 Trang 179 - Giải vở bài tập Toán lớp 1, phần luyện tập chung Trang 179

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

36 + 12 84 + 11 46 + 23

97 – 45 63 – 33 65 – 65

Bài tập 3: Viết các số 28, 76, 54, 74 theo thứ tự:

a) Từ lớn đến bé: …………………………………………………….

b) Từ em bé đến người lớn: …………………………………………………….

Bài 4: Nhà em có 34 con gà, đã bán đi 12 con gà. Hỏi nhà mình còn lại bao nhiêu con gà?

Bài 5: Các số?

a) 25 +… = 25 b) 25 -…. = 25

Sự hòa tan:

Bài 1:

Vở bài tập Toán 1 trang 179 Vở bài tập 1 - SGK Toán 1 Luyện tập chung trang 179 Vở bài tập

Bài 2:

Vở bài tập Toán 1 trang 179 Vở bài tập 2 - SGK Toán 1 Luyện tập chung trang 179 Vở bài tập

Bài 3:

a) Từ lớn đến bé: 76, 74, 54, 28.

b) Từ em bé đến người lớn: 28, 54, 74,76.

Bài 4:

Số gà nhà em còn lại là:

34 – 12 = 22 (gà)

Đáp số: 22 con gà mái.

Bài 5:

một) 25 + 0 = 25 b) 25 – 0 = 25

Xem thêm: Giải bài tập phép cộng lớp 1 trong vòng 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *