Giải bài Tập chung Toán lớp 1 trang 168

Giải bài Tập chung Toán lớp 1 trang 168

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

37 + 21 47 – 23 49 + 20 39 – 16

52 + 14 56 – 33 42 – 20 52 + 25

Bài 2: Tính:

23 + 2 + 1 = 40 + 20 + 1 = 90 – 60 – 20 =

Bài tập 4: Nối các đồng hồ với các câu thích hợp:

Trắc nghiệm Toán lớp 1 trang 168 - Lời giải Toán lớp 1 có phần Vở bài tập trang 168 Vở bài tập Toán 1 trang 168 1 - Vở bài tập Toán 1 trang 168 Vở bài tập Toán 1 trang 168 2 - Vở bài tập Toán 1 trang 168

Hình 1 Hình 2 Hình 3

An dậy lúc 6 giờ sáng.

Bạn An tưới hoa lúc 5 giờ chiều.

Bạn An học lúc 8 giờ sáng.

Sự hòa tan:

Bài 1:

37 + 21 = 58 47 – 23 = 24 49 + 20 = 69 39 – 16 = 23

52 + 14 = 66 56 – 33 = 23 42 – 20 = 22 52 + 25 = 77

Bài 2:

23 + 2 + 1 = 26 40 + 20 + 1 = 61 90 – 60 – 20 = 10

Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 1 về phép trừ (tiếp theo)

Bài 4:

Bạn An dậy lúc 6h sáng, kết nối với ảnh 1

Bạn An tưới hoa lúc 5 giờ chiều, nối với ảnh 3.

Một nghiên cứu lúc 8 giờ sáng, được kết nối với ảnh 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *