Giải bài Tập chung Toán lớp 1 trang 89

Giải bài Tập chung Toán lớp 1 trang 89

Bài 3: Tính:

Bài 4: Các số?

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

a) Có: 5 quả bóng b) Có: 7 quả bóng

Thêm: 3 quả bóng Ít hơn: 3 quả bóng

Có tất cả mọi thứ:…. Ngoài ra:… viên bi?

Vở bài tập Toán lớp 1 trang 89 - Vở bài tập Toán lớp 1 trang 89 Vở bài tập Toán lớp 1 trang 89 - Vở bài tập Toán lớp 1 trang 89

Sự hòa tan:

Bài 3:

một. Kết quả là 7. g. Kết quả là 6.

b. Kết quả bằng 10. h. Kết quả là 7.

so với Kết quả là 8. i. Kết quả là 3.

D. Kết quả bằng 4. j. Kết quả là 1.

D. Kết quả là 8. k. Kết quả là 4.

e. Kết quả bằng 10. l. Kết quả là 0.

Xem thêm: Giải toán lớp 1 phép trừ trong vòng 3

F. Kết quả bằng 10. m. Kết quả là 3.

Bài 4:

Hình 1: Viết số 5 sau đó viết số 9 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 10 rồi viết số 2 vào ô trống.

Bài 5:

a) 5 + 3 = 8.

b) 7 – 3 = 4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *