Giải bài Tập chung Toán lớp 1 trang 91

Giải bài Tập chung Toán lớp 1 trang 91

Bài 2: Tính:

b)

4 + 5 – 7 = 6 – 4 + 8 = 10 – 9 + 6 = 9 – 4 – 3 =

1 + 2 + 6 = 3 + 2 + 4 = 8 – 2 + 4 = 8 – 4 + 3 =

3 – 2 + 9 = 7 – 5 + 3 = 3 + 5 – 6 = 2 + 5 – 4 =

Bài 3: Trắc nghiệm Toán lớp 1 trang 91 - Lời giải Toán lớp 1 có phần Vở bài tập trang 91

0… .1 3 + 2…. 2 + 3 5 – 2… .6 – 2

10… 9 7 – 4… .2 + 2 7 + 2… .6 + 2

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

một) Vở bài tập Toán 1 trang 91 1 - Giải vở bài tập Toán 1 trang 91 b) Vở bài tập toán lớp 1 trang 91

Sự hòa tan:

Bài 1: a)

một. Kết quả là 5.

b. Kết quả là 3.

so với Kết quả là 9.

D. Kết quả là 6.

D. Kết quả là 4.

e. Kết quả là 10.

b)

4 + 5 – 7 = 2 6 – 4 + 8 = 10 10 – 9 + 6 = 7 9 – 4 – 3 = 2

1 + 2 + 6 = 9 3 + 2 + 4 = 9 8 – 2 + 4 = 10 8 – 4 + 3 = 7

Xem thêm: Giải bài tập toán lớp 1 phép trừ trong vòng 5

3 – 2 + 9 = 10 7 – 5 + 3 = 5 3 + 5 – 6 = 2 2 + 5 – 4 = 3

Bài 3:

0 <1 3 + 2 = 2 + 3 5 - 2 <6 - 2

10> 9 7 – 4 < 2 + 2 7 + 2 > 6 + 2

Bài 4:

a) 5 + 4 = 9

b) 5 – 2 = 3.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *