Giải bài tập cộng trừ lớp 1 toán 9

Giải toán lớp 1 Luyện tập cộng trừ 9 |

Bài 1: Tính:

8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4 =

1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5 =

9 – 8 = 9 – 7 = 9 – 6 = 9 – 5 =

9 – 1 = 9 – 2 = 9 – 3 = 9 – 4 =

Bài 2: Các số?

5 +…. = 9 9 -…. = 6… .. + 6 = 9

4 +…. = 8 7 – …… = 5… .. + 9 = 9

….. + 7 = 9 ….. + 3 = 8 9 – …… = 9

Bài 3: Giải toán lớp 1 trong phạm vi 9 - Giải toán lớp 1 tập 1 Luyện tập cộng trừ trong phạm vi 9

5 + 4… .9 6… ..5 + 3 9 – 0… ..8

Xem thêm: Giải bài tập toán lớp 1 phép trừ nhỏ hơn 3

9 – 2… ..8 9 …… 5 + 1 4 + 5… ..5 + 4

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Giải toán lớp 9 phạm vi 1 - Giải toán lớp 1 tập 1 Luyện tập cộng trừ trong phạm vi 9

Bài 5: Hình bên có bao nhiêu ô vuông?

Toán lớp 1 trong phạm vi 9 2 - Giải toán lớp 1 tập 1 Luyện tập cộng trừ dưới 9

Sự hòa tan:

Bài 1:

8 + 1 = 9 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5 + 4 = 9

1 + 8 = 9 2 + 7 = 9 3 + 6 = 9 4 + 5 = 9

9 – 8 = 1 9 – 7 = 2 9 – 6 = 3 9 – 5 = 4

9 – 1 = 8 9 – 2 = 7 9 – 3 = 6 9 – 4 = 5

Bài 2:

5 + 4 = 9 9 – 3 = 6 3 + 6 = 9

4 + 4 = 8 7 – 2 = 5 0 + 9 = 9

2 + 7 = 9 5 + 3 = 8 9 – 0 = 9

Xem thêm: Giải bài tập ôn tập toán lớp 1: các số đến 100 trang 175

Bài 3:

5 + 4 = 9 6 < 5 + 3 9 – 0 > số 8

9 – 2 < 8 9 > 5 + 1 4 + 5 = 5 + 4

Bài 4:

Phép tính là: 9 – 6 = 3.

Bài 5: Có 5 hình vuông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *