Giải bài tập sgk toán lớp 2, phần bài tập trang 96 SGK toán lớp 2. 2023

Giải bài tập sgk toán lớp 2, phần bài tập trang 96 SGK toán lớp 2.

Giải bài tập sgk toán lớp 2, phần bài tập trang 96 SGK toán lớp 2.

Bài 1: Số?

Vở bài tập Toán năm 2 trang 96 Sách bài tập Toán năm 2 - Giải bài tập Toán năm 2 trang 96

Bài 2: Phép tính (theo mẫu)

2 cm x 3 = 6 cm 2kg x 4 =

2cm x 5 = 2kg x 6 =

2dm x 8 = 2kg x 9 =

Bài 3: Xe đạp nào cũng có hai bánh. 8 chiếc xe đạp có bao nhiêu bánh?

Bài tập 4: Viết số thích hợp vào ô trống (tùy theo mẫu):

Toán năm 2 Vở bài tập Toán năm 2 trang 96 Vở bài tập Toán năm 2 tập 1 - Giải bài tập Toán năm 2 trang 96 Vở bài tập Toán năm 2

Bài tập 5: Viết số thích hợp vào ô trống (tùy theo mẫu):

Toán năm 2 Vở bài tập Toán năm 2 trang 96 Vở bài tập Toán năm 2 - Vở bài tập Toán năm 2 trang 96 Vở bài tập Toán năm 2

Sự hòa tan:

Bài 1:

Vở bài tập Toán lớp 2 Trang 96 Sách bài tập Toán lớp 2 - Phần giải bài tập Toán lớp 2 Trang 96 Sách bài tập Toán lớp 2

Bài 2:

2cm x 3 = 6cm 2kg x 4 = 8kg

2cm x 5 = 10cm 2kg x 6 = 12kg

2dm x 8 = 16cm 2kg x 9 = 18kg

Bài 3:

Số bánh của 78 chiếc xe đạp là:

2 x 8 = 16 (bánh xe)

Trả lời: 16 bánh xe.

Bài 4:

Toán năm 2 Vở bài tập Toán năm 2 trang 96 Vở bài tập Toán năm 2 trang 4 - Vở bài tập Toán năm 2 trang 96 Vở bài tập Toán năm 2

Bài 5:

Toán năm 2 Vở bài tập Toán năm 2 trang 96 SGK Toán 2 lớp 5 - Giải bài tập Toán năm 2 trang 96 Vở bài tập Toán năm 2

Xem thêm: Giải toán lớp 2 Luyện tập chung trang 10 SGK toán lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.