Giải bài tập Toán lớp 1: Các số đến 10

Đề thi giải Toán lớp 1: Các số đến 10

Bài 2: Vở bài tập Toán lớp 10 - Ôn tập hướng dẫn giải Toán lớp 1: Các số đến 10

a) 9… ..7 2… .5 0… .1 8… ..6

7… ..9 5… ..2 1… .0 6… ..6

b) 6… .4 3… 8 5… .1 2… ..6

4… .3 8… 10 1… .0 6… ..10

6… .3 3… ..10 5… .0 2… ..2

Bài 3: a) Khoanh vào số lớn nhất:

6, 3, 4, 9

b) Khoanh vào số nhỏ nhất:

5, 7, 3, 8.

Bài 4: Viết các số 10, 7, 5, 9 theo thứ tự:

a) Từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành: …………………………………………………….

b) Từ lớn đến nhỏ: …………………………………………………….

Sự hòa tan:

Bài 2:

a) 9> 7 2 <5 0 < 1 8 > 6

7 < 9 5 > 2 1> 0 6 = 6

Xem thêm: Giải vở bài tập Toán lớp 1 Phép trừ 17 – 7

b) 6> 4 3 < 8 5 > 1 2 <6

4> 3 8 < 10 1 > 0 6 <10

6> 3 3 < 10 5 > 0 2 = 2

Bài 3:

a) Khoanh vào chữ số 9.

b) Khoanh vào chữ số 3.

Bài 4:

a) Từ em bé đến người lớn: 5, 7, 9, 10.

b) Từ lớn đến bé: 10, 9, 7, 5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *