Giải bài tập toán lớp 1 trang 163

Giải bài tập toán lớp 1 trang 163

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

34 + 42 76 – 42 52 + 47

42 + 34 76 – 34 47 + 52

Bài 3: Vở bài tập toán lớp 1 trang 163 - Vở bài tập toán lớp 1 trang 163

30 + 6 …… 6 + 30

45 + 2… ..3 + 45

55 …… 50 + 4

Bài 4: Viết đ đúng, nếu sai viết s (theo mẫu):

Sự hòa tan:

Bài 1:

34 + 42 = 76 76 – 42 = 34 52 + 47 = 97

42 + 34 = 76 76 – 34 = 42 47 + 52 = 97

Bài 3:

30 + 6 = 6 + 30

45 + 2 <3 + 45

55> 50 + 4

Bài 4:

6 + 12 = 19 giây

31 + 10 = 41.đồng

21 + 22 = 42 giây

15 + 2 = 17.đồng

Xem thêm: Giải toán lớp 1 Luyện tập về cộng với chữ số 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *