Giải bài tập toán lớp 1 trang 167

Giải bài tập toán lớp 1 trang 167

Bài 1: Ghép đồng hồ với đúng số giờ:

Vở bài tập Toán 1 trang 167 - Giải vở bài tập Toán 1 trang 167 Vở bài tập toán lớp 1 trang 167 - Vở bài tập toán lớp 1 trang 167 Vở bài tập toán lớp 1 trang 167 - Vở bài tập toán lớp 1 trang 167 Vở bài tập toán lớp 1 trang 167 - Vở bài tập toán lớp 1 trang 167 Vở bài tập toán lớp 1 trang 167 4 - Vở bài tập toán lớp 1 trang 167

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5

Bài tập 3: Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp (theo sơ đồ):

Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng.

Tôi đến trường lúc 7 giờ.

Tôi học xong buổi sáng lúc 11 giờ.

Tôi học buổi chiều lúc 2 giờ.

Tôi tưới hoa vào buổi chiều lúc 5 giờ.

Tôi đi ngủ lúc 9 giờ tối.

Vở bài tập toán lớp 1 trang 167 5 - Vở bài tập toán lớp 1 trang 167 Vở bài tập toán lớp 1 trang 167 Vở bài tập toán 1 trang 167 - Vở bài tập toán lớp 1 trang 167 Vở bài tập toán lớp 1 trang 167 8 - Giải bài tập toán lớp 1 trang 167

một. bc d.

Vở bài tập toán lớp 1 trang 167 - Vở bài tập toán lớp 1 trang 167 Vở bài tập toán lớp 1 trang 167

e. f.

Sự hòa tan:

Bài 1:

Hình 1 kết nối ở vị trí 3 giờ.

Hình 2 kết nối ở vị trí 6 giờ.

Hình 3 kết nối ở vị trí 9 giờ.

Hình 4 kết nối ở vị trí 2 giờ.

Hình 5 kết nối ở vị trí 10 giờ.

Bài 3:

Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng. kết nối với hình b.

Tôi đến trường lúc 7 giờ. kết nối với hình c.

Tôi học xong buổi sáng lúc 11 giờ. kết nối với hình a.

Tôi học buổi chiều lúc 2 giờ. kết nối với hình e.

Tôi tưới hoa vào buổi chiều lúc 5 giờ. kết nối với hình d.

Xem thêm: Mô tả thức dậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *