Giải bài tập toán lớp 2 Nhỏ hơn 2023

Giải bài tập toán lớp 2 Nhỏ hơn

Giải bài tập toán lớp 2 Nhỏ hơn

Bài 1. Jardin de Mai có 17 cây cam, Jardin de Hoa có ít hơn Jardin de Mai 7 cây cam. Vườn nhà Hoa có bao nhiêu cây cam?

Tóm lược

bài toán lop 2 có nhiều hơn - giải toán lớp 2 có ít hơn

Sự hòa tan

Số cây cam trong vườn của chị Hoa là:

17 – 7 = 10 (cây cam)

Đáp số: 10 cây cam.

Bài 2. An cao 95 cm, Bình ngắn hơn An 5 cm. Bình cao bao nhiêu cm?

giải toán lop 2 giải toán nhiều hơn 1 - Giải toán cấp 2 về hơn kém

Sự hòa tan

Chiều cao của chậu là:

95 – 5 = 90 (cm)

Đáp số: 90 cm

Bài 3. Lớp 2A có 15 bạn nữ, số bạn nam của lớp ít hơn số bạn nữ là 3 bạn. Lớp 2A có bao nhiêu bạn nam?

Sự hòa tan

Số học sinh nam của lớp 2A là:

15 – 3 = 12 (học sinh)

Trả lời: 12 học sinh.

Xem thêm: Giải bài tập toán lớp 2 trang 31 SGK toán lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.