Giải bài tập toán lớp 4 trang 177 2023

Giải bài tập toán lớp 4 trang 177

Giải bài tập toán lớp 4 trang 177

Bài 1 (trang 177 SGK Toán 4):

a) Đọc các số:

975,368;

6,020,975;

94.351.708;

80.060.090.

b) Trong các số trên, ở hàng nào là số 9 và giá trị của nó là bao nhiêu?

Câu trả lời:

a) 975 368: chín trăm bảy mươi lăm nghìn ba trăm sáu tám.

6,020,975: sáu triệu không hai mươi nghìn chín trăm bảy năm.

94 351 708: chín mươi tư triệu ba trăm năm mươi mốt nghìn bảy trăm tám.

80.060.090: tám mươi triệu không một trăm sáu mươi nghìn không một trăm chín mươi.

b) Trong số 975,368 chữ số 9 ở hàng nghìn và chỉ có 9 trăm nghìn.

Trong con số 6,020,975 chữ số 9 ở hàng trăm và chỉ số 9 ở hàng trăm.

Trong số 94.351.708 chữ số, 9 chỉ hàng chục triệu và chỉ 9 chỉ hàng chục triệu

Trong số 80.060.090, có chín chữ số hàng chục và chỉ có 9 chữ số hàng chục.

Bài 2 (trang 177 SGK Toán 4): Sửa rồi tính:

a) 24,579 + 43,867

82.604 – 35.246

b) 235 × 325

101598: 287

Câu trả lời:

a) 68,446

b) 76.375

Bài 3 (trang 177 SGK Toán 4):

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 177 - Vở bài tập Toán lớp 4 trang 177

Câu trả lời:

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 177 Vở bài tập 1 - Vở bài tập Toán lớp 4 trang 177

Bài 4 (trang 177 SGK Toán 4): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 cm, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta cấy đến đó, tính ra cứ 100 cm ^ 2 được 50 kg thóc. Hỏi đám ruộng này thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Xem thêm: Giải Toán lớp 4 Nhân với một số có một chữ số

Câu trả lời:

Vở bài tập toán lớp 4 trang 177 Vở bài tập 2 - Vở bài tập trang 177

Bài 5 (trang 177 SGK Toán 4): Thay các chữ cái a, b bằng số thích hợp:

Vở bài tập Toán lớp 4, Vở bài tập thường thức trang 177 3 - Vở bài tập Toán lớp 4 trang 177

Câu trả lời:

Vở bài tập toán lớp 4, tập nhảy chung trang 177 - Vở bài tập toán lớp 4 trang 177 Vở bài tập Toán lớp 4 trang 177 Vở bài tập Toán 5 - Vở bài tập Toán lớp 4 trang 177

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.