Giải bài tập trang 131 SGK toán lớp 2. 2023

Giải bài tập trang 131 SGK toán lớp 2.

Giải toán lớp 2, phần bài tập trang 131 SGK toán lớp 2.

Bài 1: Nối các dấu chấm để được:

a) Đường cong gồm ba đoạn thẳng:

Toán năm 2 Vở bài tập Toán năm 2 trang 131 Sách bài tập Toán năm 2 - Giải bài tập Toán năm 2 trang 131 Sách bài tập Toán năm 2

b) Một hình tam giác:

Toán năm 2 Vở bài tập Toán năm 2 trang 131 Vở bài tập Toán năm 2 tập 1 - Giải bài tập Toán năm 2 trang 131 SGK Toán năm 2

c) Một hình tứ giác.

Vở bài tập Toán năm 2 trang 131 Sách bài tập Toán năm 2 - Giải bài tập Toán năm 2 trang 131 Sách bài tập Toán năm 2

Bài tập 2: Tính chu vi tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:

Toán năm 2 Vở bài tập Năm 2 trang 131 SGK Toán 2 năm 3 - Giải bài tập Toán năm 2 trang 131 Vở bài tập Toán năm 2

AB = 2cm, BC = 5cm, AC = 4cm.

Bài 3:

Toán năm 2 Vở bài tập Năm 2 trang 131 SGK Toán 2 năm 4 - Giải bài tập Toán năm 2 trang 131 SGK Toán 2 năm 2

Hình tứ giác DEGH có các cạnh DE = 3 cm, EG = 5 cm, GH = 6 cm, DH = 4 cm. Tính chu vi hình tứ giác này.

Bài 4:

a) Tính độ dài của khuỷu ABCDE.

b) Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

Toán năm 2 Vở bài tập Toán năm 2 trang 131 SGK Toán 2 lớp 5 - Giải bài tập Toán năm 2 trang 131 Vở bài tập Toán năm 2

Sự hòa tan:

Bài 1:

Một số cách có thể được nối, chẳng hạn như sau:

Toán năm 2 Vở bài tập Toán năm 2 trang 131 Sách bài tập Toán năm 2 - Giải bài tập Toán năm 2 trang 131 Sách bài tập Toán năm 2

b) Toán năm 2 Vở bài tập Toán năm 2 trang 131 Vở bài tập Toán năm 2 tập 1 - Giải bài tập Toán năm 2 trang 131 SGK Toán năm 2

vs)Vở bài tập Toán năm 2 trang 131 Sách bài tập Toán năm 2 - Giải bài tập Toán năm 2 trang 131 Sách bài tập Toán năm 2

Bài 2:

Chu vi tam giác ABC là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

Bài 3:

Chu vi hình tứ giác DEGH là:

5 + 4 + 6 + 8 = 23 (cm)

Đáp số: 23cm.

Xem thêm: Giải toán lớp 4 Nhân một số với một hiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.