Giải phép cộng lớp 1 trong vòng 9

Giải phép cộng lớp 1 trong vòng 9

Bài 1: Tính:

Các bài tập Toán lớp 1 với phạm vi 9 - Phép cộng các bài toán lớp 1 cho dưới 9 Các bài toán lớp 1 trong phạm vi 9 1 - Các bài toán lớp 1 thêm vào trong phạm vi 9 Các bài toán lớp 1 trong phạm vi 9 2 - Các bài toán lớp 1 bổ sung trong phạm vi 9 Các bài toán lớp 1 trong phạm vi 9 3 - Các bài toán lớp 1 thêm vào trong phạm vi 9 Các bài tập Toán lớp 1 trong phạm vi 9 4 - Phép cộng lớp 1 Giải toán dưới 9 Các bài toán lớp 1 trong phạm vi 9 5 - Phép cộng các bài giải toán lớp 1 trong phạm vi 9

một. bc d. D. e.

Bài 2: Tính:

2 + 7 = 4 + 5 = 3 + 6 = 8 + 1 =

0 + 9 = 4 + 4 = 1 + 7 = 5 + 2 =

8 – 5 = 7 – 4 = 0 + 8 = 6 – 1 =

Bài 3: Tính:

4 + 5 = 6 + 3 = 1 + 8 =

4 + 1 + 4 = 6 + 1 + 2 = 1 + 2 + 6 =

4 + 2 + 3 = 6 + 3 + 0 = 1 + 5 + 3 =

Xem thêm: Giải bài tập cộng trừ lớp 1 toán 9

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

một) Các bài toán lớp 1 trong phạm vi 9 6 - Phép cộng các bài giải toán lớp 1 trong phạm vi 9

b) Các bài toán lớp 1 trong phạm vi 9 7 - Phép cộng các bài giải toán lớp 1 trong phạm vi 9

Sự hòa tan:

Bài 1:

một. Kết quả là 9.

b. Kết quả là 8.

so với Kết quả là 9.

D. Kết quả là 9.

D. Kết quả là 9.

e. Kết quả là 7.

Bài 2:

2 + 7 = 9 4 + 5 = 9 3 + 6 = 9 8 + 1 = 9

0 + 9 = 9 4 + 4 = 8 1 + 7 = 8 5 + 2 = 7

8 – 5 = 3 7 – 4 = 3 0 + 8 = 8 6 – 1 = 5

Bài 3:

4 + 5 = 9 6 + 3 = 9 1 + 8 = 9

4 + 1 + 4 = 9 6 + 1 + 2 = 9 1 + 2 + 6 = 9

4 + 2 + 3 = 9 6 + 3 + 0 = 9 1 + 5 + 3 = 9

Bài 4:

a) 8 + 1 = 9; b) 7 + 2 = 9.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *