Giải toán lớp 1 Bài Luyện cộng bảng và trừ bảng trong phạm vi 10

Giải toán lớp 1 Bài Luyện cộng bảng và trừ bảng trong phạm vi 10

Bai 1: Tinh:

1 + 9 = 2 + 8 = 3 + 7 = 4 + 6 = 5 + 5 =

10 – 1 = 10 – 2 = 10 – 3 = 10 – 4 = 10 – 5 =

6 + 4 = 7 + 3 = 8 + 2 = 9 + 1 = 10 + 0 =

10 – 6 = 10 – 7 = 10 – 8 = 10 – 9 = 10 – 0 =

Bay 3: giai toan lop 1 bai luyen tap bang cong va bang tru trong pham vi 10 - Giải Toán lớp 1 Bài Luyện bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

10… .3 + 4 8… .2 + 7 7… ..7 – 1

9… .. 7 + 2 10… .1 + 9 2 + 2… .4 – 2

6 – 4… .6 + 3 5 + 2… .2 + 4 4 + 5… .5 + 4

Bài 4: Viết hợp lệ tính phép:

Tổ 1: 6 bạn.

Tổ 2: 4 bạn.

Cả hai tổ:… .bạn?

Bài giải:

Vịnh 1:

1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10

10 – 1 = 9 10 – 2 = 8 10 – 3 = 7 10 – 4 = 6 10 – 5 = 5

Xem chủ đề: Bài toán lớp 1 giải pháp Number 0 in allow

6 + 4 = 10 7 + 3 = 10 8 + 2 = 10 9 + 1 = 10 10 + 0 = 10

10 – 6 = 4 10 – 7 = 3 10 – 8 = 2 10 – 9 = 1 10 – 0 = 10

Vịnh 3:

10> 3 + 4 8 <2 + 7 7> 7 – 1

9 = 7 + 2 10 = 1 + 9 2 + 2> 4 – 2

6 – 4 <6 + 3 5 + 2> 2 + 4 4 + 5 = 5 + 4

Vịnh 4:

Cả hai tổ ở đó: 6 + 4 = 10.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *