Giải toán lớp 1 các phép trừ dưới 100 (trừ em không nhớ)

Giải toán lớp 1 các phép trừ dưới 100 (trừ em không nhớ)

Bài 1: a) Tính:

Giải Toán Lớp 1 Dưới 100 Từ - Giải Toán Lớp 1 Phép Trừ Dưới 100 (Trừ Không Nhớ)

b) Xác định phép tính, sau đó tính:

67 – 22 56 – 16 94 – 92 42 – 42 99 – 66

Bài 2: Đúng chính tả đ, sai chính tả s:

Bài toán lớp 1 dưới 100 từ

Bài 3: Cuốn sách của Lan gồm 64 trang, Lan đọc được 24 trang. Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết cuốn sách?

Sự hòa tan:

Bài 1:

một) Giải Toán Lớp 1 Dưới 100 Từ 2 - Giải Toán Lớp 1 Phép Trừ Dưới 100 (Trừ Không Nhớ)

b) Bài toán lớp 1 dưới 100 từ

Bài 2:

Bài toán lớp 1 dưới 100 từ

Bài 3:

Số trang Trang còn cần đọc để đọc xong cuốn sách là:

64 – 24 = 40 (trang)

Trả lời: 40 trang.

Xem thêm: Bài giải Toán lớp 1 Phép trừ số tròn trăm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *