Giải Toán lớp 1 Luyện tập chung trang 92

Giải Toán lớp 1 Luyện tập chung trang 92

Bài 1: Tính:

một) Vở bài tập Toán lớp 1 trang 92 - Giải vở bài tập Toán lớp 1 trang 92 Vở bài tập Toán 1 trang 92 1 - Giải vở bài tập Toán 1 trang 92 Vở bài tập Toán 1 trang 92 2 - Tập hợp Vở bài tập Toán 1 trang 92 Vở bài tập Toán 1 trang 92 3 - Vở bài tập Toán 1 trang 92 Vở bài tập toán lớp 1 trang 92 4 - Vở bài tập toán lớp 1 trang 92 Vở bài tập Toán 1 trang 92 5 - Vở bài tập Toán 1 trang 92

một. bc d. D. e.

b)

8 – 5 – 2 = 10 – 9 + 7 = 9 – 5 + 4 = 10 + 0 – 5 =

4 + 4 – 6 = 2 + 6 + 1 = 6 – 3 + 2 = 7 – 4 + 4 =

Bài 2: Các số?

8 =… + 5 9 = 10 -…. 7 =… + 7

10 = 4 +…. 6 =…. + 5 2 = 2 -….

Bài 3: Trong các số 6, 8, 4, 2, 10:

a) Số nào lớn nhất?

b) Số nào nhỏ nhất?

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Có: 5 con cá

Bổ sung: 2 con cá

Có tất cả chúng:… .fish?

Bài 5: Trong hình dưới đây:

Có bao nhiêu hình tam giác? Vở bài tập toán lớp 1 trang 92 6 - Vở bài tập toán lớp 1 trang 92

Sự hòa tan:

Bài 1:

một. Kết quả bằng 10

b. Kết quả là 7.

so với Kết quả là 8.

Xem thêm: Giải bài Tập chung Toán lớp 1 trang 124

D. Kết quả là 1.

D. Kết quả là 9.

e. Kết quả là 2.

Bài 2:

8 = 3 + 5 9 = 10 – 1 7 = 0 + 7

10 = 4 + 6 6 = 1 + 5 2 = 2 – 0.

Bài 3:

a) Số lớn nhất là 10.

b) Số bé nhất là 2.

Bài 4:

Phép tính đúng là: 5 + 2 = 7 (con cá)

Bài 5: Có 8 hình tam giác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *