Giải toán lớp 8 bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Giải toán lớp 8 bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 34 (trang 25 SGK Toán 8 Tập 2): Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu lên 2 đơn vị thì được phân số mới bằng 1/2. Tìm phân số ban đầu.

Câu trả lời

Bài 35 (trang 25 SGK Toán 8 tập 2): Trong học kì I, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 1/8 số học sinh cả lớp. Sang học kỳ II có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi nên số học sinh khá giỏi là 20% so với số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh?

Câu trả lời

Gọi x là số học sinh của lớp (x > 0).

Giải Toán Lớp 8 Tập 1 - Giải Toán Lớp 8 Bài 6: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình

Vậy số học sinh của lớp 8A là 40 học sinh.

Bài 36 (trang 26 SGK Toán 8 Tập 2): (Bài toán về cuộc đời nhà toán học Diophant, trích từ Tuyển tập Hy Lạp – Tập gồm 46 bài toán số, viết dưới dạng trào phúng).

Toán lớp 8 Tập 2 - Giải toán lớp 8 Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Câu trả lời

Gọi x là tuổi của Diophanes (x > 0).

Toán lớp 8 Bài toán lớp 6 tập 3 - Giải toán lớp 8 Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Như vậy nhà toán học Diophant đã 84 tuổi.

Xem thêm: Giải toán lớp 8 bài 2: Định lý nghịch đảo và hệ quả của định lý Talet