Hướng dẫn ôn tập giữa kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Vinschool – Hà Nội 2023

Hướng dẫn ôn tập giữa kì 1 Toán 11 năm 2021 – 2022 trường Vinschool – Hà Nội

Đề cương hướng dẫn ôn tập giữa kì 1 Toán 11 năm học 2021 – 2022 trường Vinschool – Hà Nội được biên soạn bởi các giáo viên: Đặng Lương Phú và Hoàng Thị Uyên.

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
+ Hàm số lượng giác: tập xác định, tập giá trị, tính chẵn – lẻ, tính tuần hoàn, sự biến thiên và đồ thị của các hàm số lượng giác.
+ Phương trình lượng giác cơ bản.
+ Một số phương trình lượng giác thường gặp.
+ Các phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng: định nghĩa và tính chất của các phép biến hình (phép tịnh tiến, phép quay, phép vị tự), hai hình bằng nhau, hai hình đồng dạng.
+ Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian: tập trung vào các bài toán cơ bản (giao tuyến của hai mặt phẳng, giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng, thiết diện của hình chóp khi cắt bởi một mặt phẳng).
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN
III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Ghi chú:
1. Học sinh làm bài vào một quyển vở riêng và nộp lại cho giáo viên giảng dạy.
2. Các bài có dấu (*) là bài tập dành cho lớp nâng cao, có dấu (**) là bài tập không bắt buộc.
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.