LT phần mềm học Toán đơn giản: P1 Hướng dẫn tạo các nút bấm gọi sự kiện - Scratch 2023

LT phần mềm học Toán đơn giản: P1 Hướng dẫn tạo các nút bấm gọi sự kiện – Scratch

Xem ngay video LT phần mềm học Toán đơn giản: P1 Hướng dẫn tạo các nút bấm gọi sự kiện – Scratch

Trong bài này các em sẽ được làm quen với các khối lệnh để tạo ra các nút bấm trên giao diện phần mềm học toán đơn giản này.

LT phần mềm học Toán đơn giản: P1 Hướng dẫn tạo các nút bấm gọi sự kiện – Scratch “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=hTldvzsVFl8

Tags của LT phần mềm học Toán đơn giản: P1 Hướng dẫn tạo các nút bấm gọi sự kiện – Scratch: #phần #mềm #học #Toán #đơn #giản #Hướng #dẫn #tạo #các #nút #bấm #gọi #sự #kiện #Scratch

Bài viết LT phần mềm học Toán đơn giản: P1 Hướng dẫn tạo các nút bấm gọi sự kiện – Scratch có nội dung như sau: Trong bài này các em sẽ được làm quen với các khối lệnh để tạo ra các nút bấm trên giao diện phần mềm học toán đơn giản này.

Từ khóa của LT phần mềm học Toán đơn giản: P1 Hướng dẫn tạo các nút bấm gọi sự kiện – Scratch: Toán Đơn giản

Thông tin khác của LT phần mềm học Toán đơn giản: P1 Hướng dẫn tạo các nút bấm gọi sự kiện – Scratch:
Video này hiện tại có 358 lượt view, ngày tạo video là 2020-03-03 16:05:22 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=hTldvzsVFl8 , thẻ tag: #phần #mềm #học #Toán #đơn #giản #Hướng #dẫn #tạo #các #nút #bấm #gọi #sự #kiện #Scratch

Cảm ơn bạn đã xem video: LT phần mềm học Toán đơn giản: P1 Hướng dẫn tạo các nút bấm gọi sự kiện – Scratch.