OST là gì? Soundtrack là gì? Có những thể loại ghi âm phổ biến nào?

OST là gì? Soundtrack là gì? Có những thể loại ghi âm phổ biến nào?