Phân biệt núi thấp, núi cao, núi trung bình, núi trẻ, miền núi trẻ, miền núi tái sinh, miền núi lửa như thế nào? 2023

Phân biệt núi thấp, núi cao, núi trung bình, núi trẻ, miền núi trẻ, miền núi tái sinh, miền núi lửa như thế nào?

Phân biệt núi thấp, núi cao, núi trung bình, núi trẻ, miền núi trẻ, miền núi tái sinh, miền núi lửa như thế nào?

– Dựa vào hình thái, người ta chia núi ra làm ba loại:

+ Núi thấp: độ cao từ 500 – 1000m trên mực nước biển.

+ Núi trung bình: độ cao từ 1000 – 2000m trên mực nước biển.

+ Núi cao: từ 2000m trở lên

– Trên cơ sở nguồn gốc và quá trình thành tạo miền núi, người ta chia ra thành ba nhóm: miền núi trẻ, miền núi tái sinh và miền núi lửa.

+ Miền núi trẻ: là các miền núi được hình thành do các pha nâng cao uốn nếp tạo núi của chu kì tạo núi An-pơ trong đại Tân sinh, ví dụ: Coo-đi-e, An-dét (rìa Tây châu Mì); Pi-rê-nê, An-pơ, Cac-pát, Cap-ca-dơ (Nam châu Âu); Hi-ma-lay-a (Nam Á); quần dào Cu-rin, Nhật Bản, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a…

+ Miền núi tái sinh: Là các miền núi được hình thành do việc nâng lên với biên độ lớn những miền núi cổ đã qua san bằng do chúng nằm kề bên các miền núi trẻ đang hình thành, như dãy Thạch Sơn (Tây Bắc Mĩ); Thiên Sơn, An-tai, Côn Luân, Tần Lĩnh, núi ở bán đảo Đông Dương (châu Á).

+ Các miền núi lửa: Trong các thời ki lịch sử của vỏ Trái Đât đã có hàng vạn núi lửa hoạt động. Ngày nay còn khoảng hơn 500 núi lửa hoạt động. Các núi lừa này tập trung thành một sổ vùng trùng với những miền động đât và tạo núi hay với những đường kiến tạo lớn cùa Trái Đất. Có bổn khu vực chính: khu vực Thái Bình Dương (78% núi lựa hoạt động), khu vực Đại Tây Dương, khu vực Địa Trung Hải, khu vực Đông Phi và Trung Cận Đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.