Phép tịnh tiến – Lê Bá Bảo, Trần Quang Thạnh 2023

Phép tịnh tiến – Lê Bá Bảo, Trần Quang Thạnh

Tài liệu gồm 16 trang gồm tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải các dạng bài tập, ví dụ mẫu có lời giải chi tiết và các bài tập trắc nghiệm tự luyện thuộc chuyên đề phép tịnh tiến.