Soạn bài dùng cụm chủ vị để mở rộng câu luyện tập tiếp theo

SOẠN BÀI LUYỆN TẬP DÙNG CỤM CHỦ-VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

TIẾP THEO

Bài tập 1: Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu trong SGK, tr. 96. Cho biết trong mỗi câu, cụm C-V làm thành phần gì?

Gợi ý:

a. Có hai cụm C-V:

+ Khí hậu nước ta quanh năm ấm áp.

Cụm C-V làm chủ ngữ

+ Ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa.

=> Cụm C-V làm bổ ngữ trong cụm động từ với động từ trung tâm là cho phép.

b. Có hai cụm C-V sau:

+ Các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ.

=> Cụm C-V làm định ngữ cho danh từ.

+ người lấy tiếng chim kêu, tiếng suôi chảy làm đề ngâm vịnh.

=> Cụm C-V làm bổ ngữ cho động từ.

c. Có hai cụm C-V:

+ Những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần.

+ Những thức quý của mình thay dần bàng những thứ bóng bảy hào nhoáng và thô kệch bắt chước người nước ngoài ….

=> Hai cụm C-V đều là bổ ngữ cho động từ

Bài tập 2: Mỗi câu trong từng cặp câu trong SGK tr. 97 trình bày một ý riêng. Hãy gộp các câu cùng cặp thành một câu có cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ mà không thay đổi nghĩa chính của chúng.

Gợi ý:

a. Chúng em học giỏi làm cho cha mẹ và thầy cô rất vui lòng.

b. Nhà văn Hoài Thanh khẳng định răng cái đẹp là cái có ích

c. Tiếng Việt rất giàu thanh điệu khiến cho lời nói của người Việt Nam ta du dương, trầm bổng như một bản nhạc.

d. Cách mạng tháng Tám thành công đã khiến cho tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số phận mới.

(Những phần gạch chân là các cụm chủ -vị làm thành phần câu và những từ in đậm là những từ mới được thêm vào)

Bài tập 3: Gộp mỗi cặp câu hoặc vế câu (in đậm) trong SGK tr. 97 thành một câu có cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ.

Gợi ỷ:

a. Anh em hoà thuận khiến cho hai thân vui vầy.

b. Đây là cảnh một rừng thông mà ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại.

c. Hàng loạt vở kịch như “Tay người đàn bà”, “Giác ngộ”, “Bên kia sông Đuống”,… ra đời đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền đất nước.