Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 34: Tình yêu cuộc sống, Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn 2023

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 34: Tình yêu cuộc sống, Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

1. Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển tiền dưới đây:

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 34: Tình yêu cuộc sống, Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Trả lời:

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 34: Tình yêu cuộc sống, Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

2. Hãy điền những điều cần thiết vào giấy đặt mua báo chí dưới đây
Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 34: Tình yêu cuộc sống, Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Trả lời:

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 Tuần 34: Tình yêu cuộc sống, Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn
 

 

Leave a Comment Cancel Reply

Your email address will not be published.

Xem thêm