Soạn bài Văn mẫu Ôn tập về một tư tưởng đạo đức – Ngữ văn lớp 12

Soạn bài Văn mẫu Ôn tập về một tư tưởng đạo đức – Ngữ văn lớp 12

Phân công

I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Ý niệm

Tranh luận về tư duy đạo đức là quá trình kết hợp các thao tác lập luận để làm sáng tỏ những vấn đề tư tưởng, đạo đức trong cuộc sống.
Tư duy đạo đức trong cuộc sống bao gồm:
+ Lý tưởng (lý do sống).
+ Phong cách sống.
+ Hoạt động trực tiếp.
+ Quan hệ giữa con người với con người (cha mẹ, vợ chồng, anh em, họ hàng khác) ngoài xã hội có quan hệ cấp trên với cấp dưới, đơn vị, bạn bè, láng giềng, thầy trò, bạn bè…

2. Yêu cầu làm một bài văn nghị luận về tư duy đạo đức.

một. Để hiểu được vấn đề cần nghị luận, chúng ta phải trải qua giai đoạn phân tích, giải quyết vấn đề, xác định vấn đề, với vấn đề trên chúng ta đang làm.

– Hiểu vấn đề đề xuất là gì?

+ Ví dụ: “Thật là một cuộc sống tốt, bạn của tôi”
+ Để tìm được vấn đề cần nghị luận, chúng ta phải trải qua các giai đoạn phân tích và nêu vấn đề để xác định vấn đề, với bài toán trên chúng ta thực hiện.

– Thế nào là sống tốt?

+ Sống có lý tưởng đúng đắn, cao cả, thích ứng với thời đại, xác định rõ vai trò, trách nhiệm.
Có một cuộc sống tình yêu trong sạch, phong phú và hài hòa.
+ Lựa chọn đúng đắn.

Suy luận: Sống tốt là sống có lí tưởng chính đáng, cao đẹp, cá nhân xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong cuộc sống, có đời sống tình cảm phong phú, hài hoà, có hành động đúng đắn. Đoạn thơ nêu lên lí tưởng, hành động và hướng con người đến những hành động nâng cao giá trị, phẩm chất của con người.

Xem thêm: Bài văn Ngụ ngôn Ngọn nến Văn mẫu chọn lọc lớp 12

b. Bắt đầu từ mệnh đề vấn đề, tác giả tiếp tục phân tích, chứng minh những biểu hiện cụ thể của vấn đề, thậm chí thảo luận, so sánh và loại bỏ các phương tiện áp dụng nhiều thao tác lập luận.

so với Phải biết ý nghĩa của vấn đề.

D. Một yêu cầu cực kỳ quan trọng là người đứng ra tranh luận phải sống có lý tưởng và đạo đức.

3. Cách viết một bài luận

một. Kết cấu: Bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lí cũng như các bài văn nghị luận khác gồm 3 phần: mở đầu, thân bài và kết luận.

b. Các bước thực hiện trong phần thân bài: theo yêu cầu của hoạt động, các vấn đề chung nhất.

III. LUYỆN TẬP

Câu 1: Vấn đề mà Neru, cố Tổng thống Ấn Độ nêu ra là văn hóa và những biểu hiện của con người. Dựa trên cơ sở này, chúng tôi đặt tên cho văn bản như sau:

– Văn hóa con người.

Tác giả sử dụng các thao tác lập luận.

+ Giải thích + Chứng minh.
+ Phân tích + bình luận.
+ Mở đoạn về “giới hạn dân trí và văn hoá” Giải thích + nêu vấn đề (dẫn chứng).
+ Các đoạn văn còn lại là các thao tác bình luận.
+ Diễn đạt rõ ràng, giàu hình ảnh.

Câu hỏi 2: Sau khi nhập chủ đề của bài viết, bạn nên có các ý sau:

* Làm thế nào để hiểu câu nói này?

Giải thích khái niệm:
– Tại sao lí tưởng là ngọn đèn soi đường, dẫn lối cho cuộc đời của tuổi trẻ chúng ta và nó thể hiện bản thân như thế nào?
– Nghĩ.

Xem thêm: Bình luận xã hội: suy ngẫm về câu chuyện “Shadow Sun, Shade”

+ Vấn đề cần nghị luận là phải nêu cao lí tưởng sống của con người và khẳng định đây là nhân tố quan trọng làm nên lẽ sống của con người.
Xác thực: đúng.
+ Phát triển nội dung thảo luận.

– Làm thế nào để sống có lý tưởng?
– Người sống không có lí tưởng sẽ dẫn đến hậu quả gì?
– Lí tưởng sống của tuổi trẻ chúng ta ngày nay là gì? Ý nghĩa của lời nói của Neru.
– Đối với giới trẻ hiện nay?
– Các bạn trẻ phải làm gì để tìm được con đường nỗ lực lý tưởng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *