Speaking Unit 3 Lớp 11 Trang 35 2023

Speaking Unit 3 Lớp 11 Trang 35

UNIT 3: A PARTY

SPEAKING (NÓI)

Task 1. Nghĩ tới một bữa tiệc mà em muốn tham dự. Hãy chọn những chủ đề em muốn nói đến từ danh sách sau đây:

– Bữa tiệc do ai tổ chức

– Nhân dịp nào?

– Em có tặng quà cho chủ nhân không?

– Em đi cùng với ai?

– Tiệc được tổ chức ở đâu?

– Có trang hoàng bày trí nhiều không?

– Có nhiều người ở bữa tiệc không?

– Em có biết nhiều người ở đó không?

– Em ăn những món ăn / uống nào?

– Âm nhạc như thế nào?

– Em có khiêu vũ không?

– Em có gặp ai thú vị ở bữa tiệc không?

– Mấy giờ thì tiệc tàn?

– Em có ở đến lúc tiệc tàn không?

Task 2. Theo cặp, các em lần lượt kể cho nhau nghe về bữa tiệc mà mình đã tham dự dựa vào các câu hỏi và câu trả lời đã chuẩn bị.

Task 3. Theo nhóm, chuẩn bị các thông tin cần thiết về kỳ thi tồ chức bữa tiệc tốt nhất. Các em có thể nói về:

– Kinh phí cho bữa tiệc

– Ngày giờ

– Danh sách khách mời 

– Nơi tổ chức tiệc

– Trang phục thông thường hay trang trọng

– Các trang hoàng

– Giải trí (nhạc, trò chơi…)

– Thức ăn & uống.

Task 4. Đại diện mỗi nhóm đứng trước lớp nói về bữa tiệc dự định tổ chức của nhóm mình và cố gắng thuyết phục các bạn tới dự.

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 3 Lớp 11 Trang 32

 Listening Unit 3 Lớp 11 Trang 36

 Writing Unit 3 Lớp 11 Trang 26

 Language Focus Unit 3 Lớp 11 Trang 39