Tả một người hàng xóm mà em yêu quý - bài văn hay lớp 5 2023

Tả một người hàng xóm mà em yêu quý – bài văn hay lớp 5

Tả một người hàng xóm mà em yêu quý – bài văn hay lớp 5

Guide

Bác Nam đã mười bốn tuổi, lớn hơn ba em. Kiểu dáng cao ráo, kiểu đi nhanh nhẹn không phù hợp với mái tóc nhiều hơn tiêu, bác năng nổ trong việc làm rất kém. Bác ấy có mặt chữ, biểu hiện của nhiều người, đôi mắt sáng, tinh anh nói lên lòng nhiệt thành, luôn định lượng mọi người. Ngoài giờ làm việc tại một cơ quan ở tỉnh, bác Nam thường lui tới thăm những gia đình tân đơn trong khu phố.

Nhà bác thường điểm lui tới bọn nhỏ chúng tôi. Bác thường chuyện bác chiến đấu ở trường Tây Nam. Mỗi khi kể chuyện, bác lại ngâm, suy tư, mặt thoáng nhiều nếp gấp.

Có bác Nam, khu phố nơi nhà em ở như vui hơn, mọi nhà đoàn kết với nhau. Chính vì vậy, ai cũng biết đến bác mặc dù bác cũng không lâu lắm.

Theo Soanbaihay.com


Xem chủ đề: Soạn bài Buổi sáng ở làng quê