Thuyết minh lớp 10 Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức bổ sung vận tốc 2023

Thuyết minh lớp 10 Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức bổ sung vận tốc

Thuyết minh lớp 10 Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức bổ sung vận tốc

Bài 1 (trang 37 SGK Vật Lý 10): Nêu ví dụ về tính tương đối của đường đi của chuyển động.

Câu trả lời:

Trời không có gió, người đứng yên trên đường thấy hạt mưa rơi theo đường thẳng, người ngồi trên ô tô đang chuyển động thấy hạt mưa rơi theo phương xiên.

Bài 2 (trang 37 SGK Vật Lý 10): Nêu ví dụ về tính tương đối của vận tốc của chuyển động.

Câu trả lời:

Ví dụ:

Một người ngồi bất động trên ca nô. Ca nô chuyển động so với bờ nên người đó chuyển động so với bờ.

Một người đàn ông đang yên nghỉ trên trái đất, nhưng liên quan đến Mặt trời, anh ta đang chuyển động …

Bài 3 (trang 37 sgk Vật Lý 10): Trình bày công thức cộng vận tốc trong trường hợp chuyển động cùng phương, cùng chiều (cùng phương và ngược chiều).

Câu trả lời:

Cùng nghĩa, cùng nghĩa (cùng nghĩa, trái nghĩa):

Giáo án lớp 10 6 kết tinh của lực cong van toc - Lời giải lớp 10 Bài 6: Tính tương đối của chuyển động.  Công thức bổ sung vận tốc

Bài 4 (trang 37 SGK Vật Lý 10): Chọn phát biểu đúng. Trên trái đất, chúng ta sẽ thấy

A. Mặt Trời đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

B. Mặt Trời và Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.

C. Mặt Trời đứng yên, Trái Đất và Mặt Trăng quay quanh Mặt Trời

D. Trái đất đứng yên, Mặt trời và Mặt trăng quay quanh Trái đất.

Xem thêm: Thuyết minh lớp 10 Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle – Mariot

Câu trả lời:

Đã chọn

Bài 5 (trang 38 SGK Vật Lý 10): Một chiếc thuyền buồm ngược dòng sông và đi được quãng đường 10 km sau 1 giờ. Một khúc gỗ trôi dọc sông, sau 1 phút trôi được 100/3 km. Vận tốc của thuyền buồm so với mặt nước là bao nhiêu?

A.8 km / giờ

B. 10 km / giờ

khoảng 12 km / h

D. Một câu trả lời khác.

Câu trả lời:

– Chọn

– Gọi điện:

Con thuyền là số 1

Nước là số 2

Ngân hàng là số 3

Chúng ta có:

Vận tốc của ca nô so với bờ là:

lời giải lop 10 bài 6 thực chất của chuyển động cong 1 - Thuyết minh lớp 10 Bài 6: Tính tương đối của chuyển động.  Công thức bổ sung vận tốc

Chọn chiều dương làm chiều dòng nước. Khi con thuyền ngược dòng, chúng ta có lời giải lớp 10 bài 6 van toc cong 2 - Lớp 10 Lời giải Bài 6: Tính tương đối của chuyển động.  Công thức bổ sung vận tốc

Như vậy vận tốc của thuyền buồm so với mặt nước là: 12 km / h.

Bài 6 (trang 38 SGK Vật Lý 10): Một hành khách ngồi trên ô tô H, nhìn ra cửa sổ thì thấy ô tô N bên cạnh và các viên gạch lát sân ga chuyển động cùng chiều. Toa tàu nào đang chạy?

A. Tàu H đứng yên, tàu N chuyển động.

B. Tàu H chạy, tàu N dừng lại.

C. Cả hai đoàn tàu đều chạy.

D. Câu A, B và C đều sai.

Câu trả lời:

Chọn B.

Tàu H đang chạy, tàu N nghỉ.

Bài 7 (trang 38 SGK Vật Lý 10): Ôtô A đi trên đường thẳng với vận tốc 40 km / h. Ô tô B đuổi theo ô tô A với vận tốc 60 km / h. Xác định vận tốc của ô tô B so với ô tô A và vận tốc của ô tô A so với ô tô B.

Xem thêm: Lời giải lớp 10 Bài 16: Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Câu trả lời:

Gọi vị trí mà ô tô B đuổi kịp ô tô A là vị trí C.

Chọn chiều chuyển động của cả hai ô tô là chiều dương.

Chúng ta có công thức cho vận tốc ở dạng vectơ như sau:

Năm 10 Bài 6 sự kết tinh của chuyển động 3 - Lời giải Năm 10 Bài 6: Tính tương đối của chuyển động.  Công thức bổ sung vận tốc

Vậy vận tốc của ô tô B so với ô tô A là 20 km / h. Vận tốc của ô tô A so với ô tô B là -20 km / h.

Bài 8 (trang 38 SGK Vật Lý 10): A đang ngồi trên tàu hỏa đang đi với vận tốc 15 km / h đang rời ga. B ngồi trên một đoàn tàu khác đi với vận tốc 10 km / h vào ga. Hai đường ray xe lửa song song với nhau. Tính vận tốc của B so với A.

Câu trả lời:

Gọi C là vị trí mà đoàn tàu A và B cắt nhau.

Chọn chiều chạy của đoàn tàu mà bạn A đang ngồi là chiều dương quy ước.

Chúng ta có công thức sau ở dạng vectơ:

lời giải lop 10 bài 6 thực chất của chuyển động tròn đều - Thuyết minh lớp 10 Bài 6: Tính tương đối của chuyển động.  Công thức bổ sung vận tốc

Vậy vận tốc của B so với A là -25km / h.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.