Tiếng anh lớp 3. Unit 19: They`re in the park – Lesson 2 2023

Tiếng anh lớp 3. Unit 19: They`re in the park – Lesson 2

Bài 1. Xem, Nghe và Lặp lại. (Xem, nghe và lặp lại).
Bấm vào đây để nghe:
Tiếng Anh lớp 3 Unit 19: They are in the park.  - Bài 2
a) Xin chào May Đây là Linda.
xin chào có thể Đây là Linda.
Tôi ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi sống ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Ồ tuyệt!
Ồ tuyệt!
b) Thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào, Linda?
Thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào, Linda? Trời nắng.
Nhiều nắng.
Bài 2. Chỉ và kể. (chỉ và nói).
Bấm vào đây để nghe:
Tiếng Anh lớp 3. Unit 19: They are in the park.  - Bài 2
a) Thời tiết thế nào?
Thời tiết như thế nào?
Trời nắng.
Nhiều nắng.
b) Thời tiết thế nào?
Thời tiết như thế nào?
Trời mưa.
Nhiều mưa.
c) Thời tiết thế nào?
Thời tiết như thế nào?
Trời nhiều mây.
Trời nhiều mây.
d) Thời tiết thế nào?
Thời tiết như thế nào?
Đó là gió.
Có gió.
e) Thời tiết thế nào?
Thời tiết như thế nào?
Tuyết đang rơi.
Tuyết đang rơi.
f) Thời tiết thế nào?
Thời tiết như thế nào?
Trời đang bão.
Trời đang bão.
Bài 3. Hãy nói chuyện. (Hãy nói chuyện với nhau).
Thời tiết như thế nào?
Thời tiết như thế nào?
Trời nắng.
Nhiều nắng.
Thời tiết như thế nào?
Thời tiết như thế nào?
Trời mưa.
Nhiều mưa.
Thời tiết như thế nào? Thời tiết như thế nào? Trời nhiều mây.
Trời nhiều mây.
Thời tiết như thế nào?
Thời tiết như thế nào?
Đó là gió.
Có gió.
Bài 4. Nghe và đánh số. (Nghe và điền số).
Bấm vào đây để nghe:
Tiếng Anh lớp 3 Unit 19: They are in the park.  - Bài 2
a 2 b 1 c 4 d 3
kịch bản âm thanh
Ngày 1 tháng 5: Hãy chơi một trò chơi.
Tên: OK.
Tháng 5: Nhìn vào bức tranh này. Thời tiết như thế nào?
Tên: Trời mưa.
May: Làm tốt lắm!
Ngày 2 tháng 5: Thế còn bức tranh này. Thời tiết như thế nào?
Tên: Trời nắng.
May: Làm tốt lắm! Bây giờ đến lượt của bạn.
3. Nam: Nhìn hình này. Thời tiết như thế nào? Tháng năm: Trời nhiều mây.
Tên: Không, có thể! Tuyết đang rơi.
4. Nam: Và bức tranh này. Thời tiết như thế nào?
Tháng năm: Trời nhiều mây!
Nam: Làm tốt lắm May!
Bài 5. Nhìn, đọc và viết. (năng lực hình ảnh).
Tiếng Anh lớp 3. Unit 19: They are in the park.  - Bài 2
Thời tiết như thế nào?
1. Hôm nay trời Hà Nội nhiều mây.
2. Hôm nay ở Huế có gió.
3. Hôm nay trời Đà Nẵng mưa.
4. Hôm nay trời nắng ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Bài 6. Hãy hát. (Chúng tôi hát cùng nhau).
Bấm vào đây để nghe:
Bài hát thời tiết
Thời tiết như thế nào?
Thời tiết như thế nào?
Trời nắng và gió
Ở quê tôi.
Thời tiết như thế nào?
Thời tiết như thế nào?
Trời nhiều mây và mưa ở quê tôi.
bài hát về thời tiết
Thời tiết như thế nào?
Thời tiết như thế nào?
Nắng gió quê em.
Thời tiết như thế nào?
Thời tiết như thế nào?

Để lại bình luận Hủy trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.


Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.