Tổng hợp lý thuyết môn Toán 12 – Nguyễn Hoàng Việt 2023

Tổng hợp lý thuyết môn Toán 12 – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 153 trang, được biên tập bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, tổng hợp lý thuyết môn Toán 12 đầy đủ, bám sát nội dung sách giáo khoa, phân dạng toán cụ thể và chi tiết.

MỤC LỤC:
PHẦN I Đại số 1.
CHƯƠNG 1 Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 3.
1 Sự đồng biến nghịch biến của hàm số 3.
2 Cực trị hàm số 7.
3 Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất 15.
4 Đường tiệm cận của hàm số 16.
5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 17.
6 Tiếp tuyến 25.
7 Tương giao đồ thị 27.
8 Điểm đặc biệt của họ đường cong 30.
CHƯƠNG 2 Mũ và Logarit 35.
1 Lũy thừa và hàm số lũy thừa 35.
2 Lôgarit 38.
3 Bất phương trình mũ và logarit 39.
4 Bài toán lãi suất ngân hàng 41.
CHƯƠNG 3 Nguyên hàm – Tích phân Ứng dụng tích phân 45.
1 Nguyên hàm 45.
2 Các phương pháp tính nguyên hàm 47.
3 Tích phân 51.
4 Phương pháp tính tích phân 52.
5 Tích phân các hàm số sơ cấp cơ bản 54.
6 Ứng dụng của tích phân 64.
CHƯƠNG 4 Số phức 69.
1 Số phức 69.
2 Phép cộng trừ, nhân chia số phức 70.
3 Phương trình bậc hai với hệ số thực 71.
4 Tập hợp điểm biểu diễn số phức 72.
5 Bài toán liên quan đến max, min mô-đun số phức 73.
PHẦN II Hình học 75.
CHƯƠNG 1 Khối đa diện 77.
1 Khối lăng trụ và khối chóp 77.
2 Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện 77.
3 Hai đa diện bằng nhau 78.
4 Phân chia và lắp ghép các khối đa diện 80.
5 Khối đa diện lồi 80.
6 Thể tích khối đa diện 83.
7 Các công thức hình phẳng 85.
8 Một số công thức tính nhanh thể tích khối chóp thường gặp 87.
9 Các công thức đặc biệt của thể tích tứ diện 90.
CHƯƠNG 2 Mặt nón – mặt trụ – mặt cầu 93.
1 Mặt nón tròn xoay và khối nón 93.
2 Mặt trụ tròn xoay và khối trụ 95.
3 Mặt cầu và khối cầu 96.
4 Một số dạng toán và công thức giải nón và trụ 100.
5 Một số dạng toán và công thức giải bài toán mặt cầu 108.
6 Tổng hợp các công thức đặc biệt về khối tròn xoay 118.
CHƯƠNG 3 Hệ tọa độ trong không gian 123.
1 Hệ tọa độ trong không gian 123.
2 Mặt phẳng 127.
3 Đường thẳng 133.
4 Mặt cầu 144.
5 Một số bài toán giải nhanh cực trị không gian 148.
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.