Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 15. Hình vuông có đáp án 2023

Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 15. Hình vuông có đáp án

Bài tập trắc nghiệm toán lớp 3 bài 15. Hình vuông có đáp án

  • 26 cuộc thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

ĐÃ BẮT ĐẦU

danh sách các câu hỏi

Câu hỏi 1:

Hình vuông là hình dạng

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là: DỄ DÀNG

Một hình vuông có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây về hình vuông ABCD là đúng?

Có mấy phát biểu đúng về hình vuông ABCD trong các phát biểu sau: 1. Hình vuông ABCD có 4 đỉnh đều là góc vuông.  AB = CD = AD = BC3.  AB data-lazy-src=

1. Hình vuông ABCD có 4 đỉnh đều là góc vuông

2. AB = CD = AD = BC

3. AB> BC

4. AD

Xem câu trả lời

Câu trả lời là: NHẬN

Các câu đúng là: 1, 2


Câu hỏi 3:

Cho PQRS là bậc hai với PQ = 3 cm. Tính chiều dài QR

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Vì PQRS là một hình vuông nên chúng ta có:

PQ = QR = RS = PS = 3 cm

Vì vậy, chiều dài QR là 3 cm


Câu hỏi 4:

Hình sau có bao nhiêu ô vuông?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

+ Ta có 6 hình vuông nhỏ:

Ngày thứ nhất

Ngày thứ nhất

3

3

5

5

6

6

4

4

2

2

+

Tôi có 2 hình vuông lớn hơn

Thứ 8

Thứ 8

7

7

Vì thế

Tổng cộng có 8 ô vuông


Câu hỏi 5:

Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh 4 m (như hình vẽ bên). Câu nào sau đây không đúng?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là: GET

BC và AD không phải là cạnh của hình vuông ABCD nên không có chiều dài là 4 m.


Câu hỏi 6:

Phương pháp vẽ nào sau đây có thể giúp chúng ta vẽ hình vuông từ hình bên:

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là: DỄ DÀNG

Cách thứ ba sẽ giúp chúng ta vẽ một hình chữ nhật từ hình đã cho


Câu 7:

Có bao nhiêu hình sau không phải là hình vuông?

Media Việt Nam

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Dùng thước kiểm tra ta thấy có 3 hình tứ giác không phải là hình vuông: 1, 3, 4


Câu 8:

Hình vuông ABCD có:

Hình vuông ABCD có: (Hình 1)

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

AD, BC, AD, CD là 4 cạnh của hình vuông. AD = BC = AD = CD


Bắt đầu bài kiểm tra ngay bây giờ


Có thể bạn quan tâm


Đề thi hot trong chương