Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 18. Chu vi hình vuông có đáp án 2023

Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 18. Chu vi hình vuông có đáp án

Bài tập trắc nghiệm toán lớp 3 bài 18. Chu vi hình vuông có đáp án

  • 30 cuộc thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

ĐÃ BẮT ĐẦU

danh sách các câu hỏi

Câu hỏi 1:

Tính chu vi hình vuông có cạnh dài 10 m

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là: GET

Chu vi của hình chữ nhật là:

10 × 4 = 40 (m)

Đáp số: 40 m


Câu 2:

Điền vào chỗ trống với số lượng chính xác

đường viền vuông

25 centimet

Phạm vi

?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là: DỄ DÀNG

Chu vi hình vuông là:

25 × 4 = 100 (cm)

Đáp số: 100 cm

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 100 cm


Câu hỏi 3:

Tính chu vi hình vuông bằng các số đo sau:

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Chu vi của hình vuông này là:

6 × 4 = 24 (dm)

Trả lời: 24 DM


Câu hỏi 4:

Viết số còn thiếu vào khoảng trống

chu vi hình vuông

80km

cạnh của hình vuông

?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Cạnh của hình vuông là:

80: 4 = 20 (km)

Đáp số: 20 km


Câu hỏi 5:

Một lô đất hình chữ nhật có chu vi 120 m Tính độ dài cạnh của lô đất này?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Chiều dài cạnh của mảnh đất này là:

120: 4 = 30 (m)

Đáp số: 30 m


Câu hỏi 6:

Một bức tường hình vuông có chiều dài cạnh là 8m. Người ta sử dụng một dãy bóng đèn ngắn trang trí một vòng quanh tường. Chiều dài sợi dây là:

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Chiều dài của sợi dây là chu vi của bức tường

Chu vi của bức tường hình vuông là:

8 × 4 = 32 (m)

Vậy chiều dài của sợi dây là 32 m


Câu 7:

Hình vuông lớn dưới đây gồm 4 hình vuông nhỏ có độ dài cạnh là 4 cm.

Hình vuông lớn dưới đây được ghép từ 4 hình vuông nhỏ có cạnh 4 cm, chu vi hình vuông lớn là: (Ảnh 1)

Chu vi của hình vuông lớn là:

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Độ dài các cạnh của hình vuông lớn là:

4 + 4 = 8 (cm)

Chu vi của hình vuông lớn là:

8 × 4 = 32 (m)

Đáp số: 32 m


Câu 8:

Một hình chữ nhật có chiều dài 25 cm và chiều rộng 23 cm. Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật đó. Cạnh của hình vuông này là:

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Chu vi hình vuông là:

(25 + 23) × 2 = 96 (cm)

Cạnh của hình vuông này là:

96: 4 = 24 (cm)

Đáp số: 24 (cm).


Bắt đầu bài kiểm tra ngay bây giờ


Có thể bạn quan tâm


Đề thi hot trong chương