Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 22. Luyện tập chung có đáp án

Bài tập trắc nghiệm toán lớp 3 bài 22. Luyện tập chung có đáp án

 • 38 cuộc thi

 • 8 câu hỏi

 • 30 phút

ĐÃ BẮT ĐẦU

danh sách các câu hỏi

Câu hỏi 1:

An vẽ một hình chữ nhật trên giấy hình vuông và lần lượt vẽ các tâm của mỗi cạnh của hình chữ nhật đó. Hình nào dưới đây là đúng?

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là: GET

An vẽ một hình chữ nhật trên giấy hình vuông và lần lượt vẽ các tâm của mỗi cạnh của hình chữ nhật đó. Hình nào sau đây đúng? (Hình 2)

Tứ giác MNPQ có:

+ 4 đỉnh: M đỉnh, N đỉnh, P đỉnh, Q đỉnh

+ 4 góc vuông: góc vuông đỉnh M, góc đỉnh N, góc đỉnh P, góc đỉnh Q

+ cạnh: MQ = NP; MN = PQ

Vậy tứ giác MNPQ là hình chữ nhật.

Lại có: A, B, C, D lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng MN, NP, PQ và QM.

Do đó, hình vẽ chính xác là Hình 2.


Câu 2:

Cho một hình gồm một hình tròn trong một hình vuông như sau:

Cho một hình gồm một hình tròn nội tiếp một hình vuông như sau: Cho bán kính của hình tròn là 3 cm. Tính độ dài cạnh của hình vuông. (ảnh 1)

Bán kính của hình tròn là 3 cm. Tính độ dài cạnh của hình vuông.

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Độ dài cạnh của hình vuông bằng đường kính của hình tròn. Đường kính gấp đôi bán kính.

Độ dài các cạnh của hình vuông là:

3×2 = 6 (cm)

Đáp số: 6cm


Câu hỏi 3:

Cho ABCD là hình vuông bên trong một đường tròn tâm O, như hình bên. Giả sử AC dài 10 cm. Tính độ dài bán kính hình tròn.

Cho ABCD là hình vuông bên trong một đường tròn tâm O, như hình bên. Giả sử AC dài 10 cm. Tính độ dài bán kính hình tròn. (ảnh 1)

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Ta có: A, O, C là 3 điểm nằm trên cùng một đường thẳng và O là tâm của đường tròn

Vậy AC là đường kính của đường tròn tâm O.

Vậy bán kính của hình tròn là:

10: 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm


Câu hỏi 4:

Một cái ao có dạng hình hộp chữ nhật như hình vẽ bên. Mỗi chiếc lá có dạng hình tròn, đường kính 2 dm. Tính chiều rộng của ao?

Một cái ao có dạng hình hộp chữ nhật như hình vẽ bên. Mỗi chiếc lá có dạng hình tròn, đường kính 2 dm. Tính chiều rộng của ao? (ảnh 1)

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là: DỄ DÀNG

Chiều rộng ao là:

2 x 4 = 8 (dm)

Đáp số: 8 dm


Câu hỏi 5:

Có bao nhiêu hình tam giác trong hình sau?

Có bao nhiêu hình tam giác trong hình sau? (ảnh 1)

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là: GET

Có 4 hình tam giác nhỏ:

Có bao nhiêu hình tam giác trong hình sau? (ảnh 2)

+ Có 1 hình tam giác lớn gồm 2 hình tam giác nhỏ (1 + 2)

Vậy có tất cả 5 hình tam giác trong hình trên.


Câu hỏi 6:

Có bao nhiêu hình vuông trong hình trên?

Có bao nhiêu hình vuông trong hình trên? (ảnh 1)

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Có bao nhiêu hình vuông trong hình trên? (ảnh 2)

+ Có 2 hình tứ giác được tạo bởi 2 hình tam giác: (2 + 3); (3 + 4)

+ Có 2 hình tứ giác được tạo bởi 3 hình tam giác: (1 + 2 + 3); (2 + 3 + 4)

+ Có một hình tứ giác gồm 4 hình tam giác: (1 + 2 + 3 + 4)

Vậy có tất cả 5 ô vuông trong hình trên


Câu 7:

Có bao nhiêu hình tam giác trong hình trên?

Có bao nhiêu hình tam giác trong hình trên? (ảnh 1)

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Có bao nhiêu hình tam giác trong hình trên? (ảnh 2)

+ Có 3 hình tam giác đơn giản: 1, 2, 3

+ Có 2 tam giác được tạo bởi 2 tam giác đơn giản: (1 + 2); (2 + 3)

+ Có một tam giác gồm 3 tam giác đơn giản: (1 + 2 + 3)

Vì vậy, trong hình trên, tất cả 1 + 2 + 3 = 6 (tam giác).


Câu 8:

Gộp 8 hình lập phương nhỏ thành một hình lập phương lớn. Tất cả các mặt của khối lập phương lớn được sơn màu đỏ. Tổng cộng có bao nhiêu mặt của hình lập phương được sơn màu đỏ?

Gộp 8 hình lập phương nhỏ thành một hình lập phương lớn. Tất cả các mặt của khối lập phương lớn được sơn màu đỏ. Tổng cộng có bao nhiêu mặt của hình lập phương được sơn màu đỏ? (ảnh 1)

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là: DỄ DÀNG

1 khối nhỏ sơn: 3 mặt

8 hình lập phương nhỏ có tất cả các mặt là:

3 x 8 = 24 (khuôn mặt)

Trả lời: 24 mặt


Bắt đầu bài kiểm tra ngay bây giờ


Có thể bạn quan tâm


Đề thi hot trong chương