Xác định công thức hóa học của hợp chất tạo bởi 40 s 60 o. khối lượng mol của hợp chất là 80 gam

Xác định công thức hóa học của hợp chất tạo bởi 40 s 60 o. khối lượng mol của hợp chất là 80 gam